سال ۱۳۸۹

در درگیریهای خیابان ولیعصر ۱۵تن زخمی شدند, مردم یک جوان دستگیرشده را از چنگ مزدوران آزاد کردند

در ساعت ۱۷۴۵ در میدان توحید, ستارخان و مناطق اطراف آن بین مردم و مزدوران درگیری به وقوع پیوست.

در ساعت ۱۷۴۵مزدوران با باتون به جمعیتی که با شعار مرگ بر دیکتاتور از میدان هفت تیر به سوی خیابان ولیعصر حرکت می کردند , حمله کردند. مردم خشمگین به درگیری با آنها پرداخته و شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند.
حوالی ساعت ۱۸۰۰در میدان ولیعصر مزدوران با گاز اشک آور به مردم حمله کردند. صدای تیراندازی از این محل شنیده می شود.

در ساعت ۱۸۴۵ در تقاطع ولیعصر و کالج مردم شجاعانه با مزدوران درگیر شده و در مقابل حملات آنها مقاومت میکنند. این درگیریها تاکنون ۱۵زخمی بر جای گذاشته است.
در تقاطع انقلاب – اسکندری مردم به حمایت از یک جوان دستگیر شده پرداخته و او را از چنگ مزدوران آزاد کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اسفند۱۳۸۹ (اول مارس۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا