کمیسیون زنان

فراخوان کمیسیون زنان به تظاهرات علیه رژیم آخوندی در روز جهانی زن

صدمین سالگرد جهانی روز زن با شعارهای «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» زنان ایرانی در تاریخ ثبت می شود.

به دنبال فراخوان روز ۷ اسفند خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، از عموم زنان تحت ستم ایران خواست روز سه شنبه ۱۷ اسفند روز جهانی زن، علیه فاشیسم دینی و زن ستیز حاکم بر ایران به پاخیزند و همراه با برادران خود در سراسر ایران به تظاهرات و حرکتهای اعتراضی علیه رژیم آخوندی بپردازند.

خانم رجوی در ۷ اسفند گفت: «جامعة ایران با تکیه بر مبارزة سرسختانة زنان در سه دهة گذشته، پیوسته در برابرِ فاشیسمِ مذهبی ایستادگی کرده است. در این‌مدت، دهها هزار زن دلیر در مبارزه با رژیم حاکم بر ایران، شکنجه یا اعدام شده‌اند. شکست بنیادگرایان به دست همین زنان قطعی است و آنها هستند که چهرة جهان را تغییر می‌دهند».
خانم چیت ساز با اشاره به ظلم و ستم مضاعفی که در طول سه دهه حاکمیت ننگین آخوندها به زنان ایرانی روا شده است و با یادآوری خاطره زنان مجاهد و مبارزی که قهرمانانه زیر شکنجه های قرون وسطایی رژیم آخوندی به شهادت رسیده و یا به چوبه های دار سپرده شده اند و با تجلیل از هزار زن قهرمان اشرف که الگوی مقاومت و پایداری همه مردم ایران به ویژه زنان ایرانی هستند، گفت امروز جنبش برابری در ایران تنها با سرنگونی رژیمی که تار و پودش بر زن ستیزی بنا شده است می گذرد.
وی با درود به دختران و زنانی که در قیامهای شجاعانه مردم ایران شرکت کردند و در بسیاری از آنها نقش هدایت کننده را بر عهده داشتند، گفت: صدمین سالگرد روز جهانی زن، با فریادهای «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» زنان ایرانی در تاریخ مبارزات زنان به ثبت خواهد رسید.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
۱۵اسفند۱۳۸۹ (۶مارس۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا