سال ۱۳۸۹

مزدوران رژیم آخوندی با کمک نیروهای تحت امر مالکی برای نفوذ به داخل اشرف سیاج جنوبی را پاره می کنند

شب گذشته، پس از تاریکی هوا، عوامل وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس با حمایت نیروهای عراقی تحت امر مالکی بخشی از سیاج ضلع جنوب اشرف را پاره کردند.

آنان قصد داشتند با استفاده از تاریکی شب و گرد و غبار شدید که دید را به شدت محدود کرده بود، به داخل اشرف نفوذ کنند. ساکنان اشرف به مجرد اینکه متوجه پارگی شدند اقدام به ترمیم سیاج نمودند.
سیاج اشرف به طور کامل زیر کنترل و دید نیروهای عراقی قرار دارد در ۳بهمن۱۳۸۹ نیز عوامل وزارت اطلاعات رژیم ایران بخشی از سیاج جنوبی را برای نفوذ به داخل اشرف باز نمودند

که با هوشیاری ساکنان اشرف این توطئه خنثی شد . 

عوامل وزارت اطلاعات ۱۳ماه است با حمایت همه جانبه دولت مالکی در اطراف اشرف مستقر شده اند و با ۲۱۰بلندگو به طور شبانه روزی به شکنجه روانی ساکنان اشرف می پردازند. آنها علاوه بر شکنجه روانی ساکنان، با اقدامهایی مشابه پاره کردن سیاج و نفوذ به داخل اشرف و فیلمبرداری مستمر از بالای دکلهایی که در اطراف اشرف نصب کرده اند، به شناسایی و جمع آوری اطلاعات از وضعیت اشرف و فراهم کردن مقدمات کارهای تروریستی می پردازند.
مقاومت ایران، بار دیگر با تأکید بر اینکه دولت و نیروهای عراقی صلاحیت حفاظت ساکنان اشرف را ندارند و خود با قاتلان ساکنان همدست هستند، بر مسئولیت ملل متحد و آمریکا در تأمین حفاظت ساکنان اشرف تاکید می کند و خواستار استقرار دائمی تیم ناظر ملل متحد و تأمین حفاظت این تیم از سوی نیروهای آمریکایی است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ( ۴مارس ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا