سال ۱۳۸۹

چهارشنبه سوری – شماره ۶

شکست رژیم آخوندی در رویارویی با خیزش دلیرانه مردم در چهارشنبه سوری به رغم تمهیدات سرکوبگرانه گسترده.

خیزش مردم و جوانان دلیر در تهران و شهرستانها در روز چهارشنبه سوری با شعارهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور و مبارک، بن علی، نوبت سید علی و به آتش کشیدن عکسهای خامنه ای دژخیم در نقاط مختلف شهر در حالی صورت گرفت، که رژیم وحشتزده آخوندی با انواع تمهیدات سرکوبگرانه تلاش کرده بود به هر نحو ممکن از شکلگیری این اعتراضات جلوگیری کند.
برخی از اقدامات به شرح زیر است: 

۱/    سران رژیم به طور رسمی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را خلاف شرع و حرام و غیرمجاز اعلام کرده و با توسل به انواع تهدیدها اکیدأجوانان را از برگزاری این مراسم منع کرده بودند.
۲/    تشکیل ستاد بحران و صدور دستور العملهای مختلف ازجمله ابلاغ آماده باش کلیه نیروهای سرکوبگر سپاه، بسیج، نیروی انتظامی.
۳/    سرکرده قرارگاه ثارالله که مرکز فرماندهی کلیه نیروهای سرکوبگر نظامی و امنیتی تهران است سپاه ضد سید الشهدا را هم به کمک سپاه ضد محمد آورده بود.
۴/    استقرار پستهای ایست و بازرسی در نقاط مختلف شهر از روز قبل و افزایش کنترل خودروها و موتورها و توقیف بسیاری از موتورها.
۵/     استقرار یگانهای بسیج، سپاه و یگان ویژه نیروی انتظامی در ۷۰نقطه از تهران که به عنوان منطقه حساس شناسایی شده است. نیروهای بسیج شده برای سرکوب اعتراضات بالغ بر ۱۵۰هزار تن برآورد شده اند.
۶/    صدور دستورالعمل توسط نیروی انتظامی و استانداری به کلیه شهرداریها مبنی بر خودداری از اعلام هرگونه محل برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری.
۷/     صدور دستورالعمل شهردار تهران مبنی بر تخلیه سطلهای زباله, عدم فروش بنزین در گالن، جمع آوری وسایل ساختمانی مثل آجر و سنگ همچنین سرشاخه های درختها, جمع آوری خودروهای اسقاطی.
۸/    توزیع گسترده پوستر و بروشور توسط وزارت آموزش و پرورش در مدارس و دبیرستانها در مورد خطرات چهارشنبه سوری به منظور ترساندن دانش آموزان. دیر تعطیل کردن کلاسهای مدارس در روز چهارشنبه سوری.
۹/    منع تردد موتورسواران از ساعت ۱۳۰۰ و تعطیل اجباری مغازه ها از ساعت۱۷۰۰/
۱۰/    اختلال در شبکه اینترنت و تلفنهای همراه..

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵ اسفند ۱۳۸۹ (۱۶مارس۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا