سال ۱۳۹۰

مقاومت ایران معاملات میلیاردی با رژیم ایران را محکوم کرده و دولت آلمان را به تضمین رعایت تحریمات بین المللی فرا می‌خواند

اخبار فزاینده در مورد زیرپا گذاشتن تحریمهای بین المللی وضع شده علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران، توسط نهادها و شرکتهای آلمانی و چشم پوشی و همراهی برخی وزارتخانه ها و نهادهای مسئول در آلمان قویا نگران کننده است.

مقاومت ایران، از دولت و صدر اعظم آلمان خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از نقض تحریمات بین المللی و معامله و مماشات با بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیای امروز و پدرخوانده اصلی تروریسم می باشد.

معامله و مراوده با رژیم رو به سقوط آخوندی در شرایطی که سراسر منطقه را قیامهای آزادیخواهانه فراگرفته است برای آلمان هیچ نتیجه‌ای جز بدنامی در میان مردم ایران نخواهد داشت. بجاست که اکنون دولت آلمان با تغییر سیاست جدی، در کنار مردم و مقاومت ایران قرار بگیرد.

براساس گزارش روزنامه آلمانی وست دویچه آلگماینه (WAZ)  ۳۱ مارس، در سال ۲۰۱۰ یک سوم از ۱۱۰ مورد «تحقیقات بخاطر نقض قانون اقتصاد خارجی و کنترل تسلیحات جنگی» مربوط به معاملات با رژیم ایران بوده است.

روز ۳۰ مارس نیز روزنامه آلمانی هندلز بلات فاش کرد که علیرغم تحریمات سخت بانکی، طبق توافقات پنهانی، قرار است هندوستان پرداخت میلیاردی برای واردات نفتی از ایران را از طریق بانک مرکزی آلمان، به شعبه بانک صنایع و معادن ایران در هامبورگ (EIH Bank) واریز کند. براساس همین روزنامه، «به استناد اطلاعات هندلز بلات از دوایر مالی و دولتی، وزارتخانه های خارجه و اقتصاد چراغ سبز به ”معاملات میلیاردی مشکوک” با ایران داده اند.

در سال ۲۰۱۰ کمپانی های المانی، بیش از سه هزار نوع کالا به ارزش نزدیک به ۴ میلیارد دلار به شرکتهایی فروخته اند که عمدتا تحت سلطه سپاه پاسداران است.

این معاملات آن روی سکه دیدار وزیر خارجه آلمان با احمدی نژاد رئیس جمهور فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که انزجار عموم مردم را بر انگیخته و مشوق رژیم در سرکوب و اعدام و کشتار مردم ایران است.                 

دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ـ آلمان

۱۳فروردین۱۳۹۰ (۲آوریل۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا