سال ۱۳۹۰

فراخوان مقاومت ایران به رسیدگی به وضع وخامت بار پناهندگان ایرانی در باکو

شماری از پناهندگان ایرانی در اعتراض به وضعیت وخامت بار خود و عدم رسیدگی به درخواست پناهندگیشان در باکو با دوختن چشم، دهان و گوش خود دست به اعتراض زدند.

پناهجویان مزبور که بین ۱۰تا۱۸سال است که از جهنم آخوندها گریخته اند و در آذربایجان به سر می برند، اوایل بهمن ماه گذشته نیز در حرکت اعتراضی مشابهی که چهار روز به طول انجامید خواستار رسیدگی به خواستهای خود شده بودند. این اقدام با قول کمیساریای پناهندگی مبنی بر رسیدگی به وضعیت آنان خاتمه یافت.

شورای حقوق بشر ملل متحد هفته گذشته با تصویب قطعنامه یی درباره نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران بر ضرورت انتصاب گزارشگر ویژه در این مورد تأکید کرد. این قطعنامه و دهها قطعنامه صادرشده پیش از آن و پرونده سراسر جنایت ملایان، ضرورت رعایت حقوق پناهندگان و پناهجویان ایرانی را به مثابه یک اقدام انسانی بیش از پیش الزام آور ساخته است.

مقاومت ایران دولت آذربایجان، کمیساریای عالی پناهندگان و دیگر مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدامی عاجل برای رسیدگی به وضعیت وخامت بار پناهندگان و پناهجویان ایرانی در باکو و سایر مناطق آذربایجان و انتقال آنها به کشورهای اروپایی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳فروردین۱۳۹۰ (۲آوریل۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا