سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۸۱

استفاده از مهمات ضد زره برای کشتار مجاهدان در حمله ۱۹ فروردین.

 آثار به جا مانده از حمله جنایتکارانه ۱۹فروردین و بررسی فیلمها و عکسهای تهیه شده از صحنه و آثار به جا مانده در بدن مجروحان و شهیدان و عکسهای رادیولوژی, نشان می دهد. در این تهاجم علاوه بر فشنگهای معمول تفنگ اتوماتیک کلاشنیکوف، به طور گسترده از انواع گلوله های رسام و ضدزره (مرمی با مغزی فولادی) برای شلیک به ساکنان بیدفاع استفاده کرده اند. این در حالی است که از این فشنگها به صورت معمول برای درگیری با زرهی دشمن استفاده می‌شود

و استفاده از آن برای حمله به افراد غیر نظامی و غیر مسلح جنایت جنگی محسوب می‌شود.

نیروهای تحت امر مالکی همچنین از نوعی نارنجک علیه مجاهدان اشرف استفاده می‌کردند که حاوی ساچمه های پلاستیکی زیادی است که در شعاع نسبتا زیاد پخش می‌شود و کشنده است. شمار زیادی از شهیدان و مجروحان ۱۹فروردین مورد اصابت این نارنجکها و ترکشهای آن قرار گرفته اند.

 به کارگیری سلاحها و مهمات فوق، علاوه بر اینکه بیشتر شهیدان و بخش عمده مجروحان از کمر به بالا و نقاط حساس بدن مورد اصابت قرار گرفته اند، به خوبی نشان می‌دهد که مالکی با قصد کشتار مجاهدان به اشرف حمله کرده است.

کلیه این حقایق که در روزهای یکشنبه ۱۰ آوریل و چهارشنبه ۱۳ آوریل توسط تیمهای آمریکایی و سازمان ملل مشاهده شده و ثبت شده است، اسناد انکارناپذیر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و قابل ارائه به هر دادگاهی است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ اردیبهشت ۱۳۹۰(۲۴ آوریل ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا