سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۸۳

سرقت دوربینهای کنترل ایمنی ایستگاه برق اشرف توسط نیروهای عراقی.

شنبه شب،۳ اردیبهشت، نیروهای عراقی سه دستگاه دوربین کنترل ایمنی ایستگاه برق ساکنان اشرف  را به سرقت بردند. نیروهای عراقی از محل حفره کولر, وارد ایستگاه شده و دور بینها را با خود بردند. این اقدام کارکرد ژنراتورها و تأمین برق را با مشکل مواجه خواهد کرد.

این نیروگاه در سال۲۰۰۷ برای تأمین بخشی از برق مراکز حیاتی اشرف مانند بیمارستان،  انبارهای غذایی, ایستگاه آبرسانی، یخسازی, نانوائی و… راه اندازی شد.

نیروگاه از شش ژنراتور باظرفیت ۱مگا و ۶دستگاه ترانسفورماتور تبدیل برق فشار ضعیف به فشار قوی تشکیل شده است. کلیه ژنراتورها از خارج از عراق و با هزینه ساکنان خریداری شده و با اطلاع و هماهنگی نیروهای آمریکایی که در آن زمان مسئولیت حفاظت را به عهده داشتند، وارد اشرف شده است. اسناد خرید و انتقال آنها موجود و قابل ارائه است.

مقاومت ایران یونامی و نیروهای آمریکایی در عراق و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را فرا می خواند تا مالکی و نیروهای تحت امرش را وادار کنند اموال مسروقه ساکنان اشرف و از جمله دوربینهای فوق را برگردانند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ ( ۲۴ آوریل ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا