سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۸۶

مریم رجوی خواستار بازدید بلادرنگ نماینده ویژه دبیرکل از اشرف شد.

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد خواست آقای اد ملکرت، نماینده ویژه دبیرکل در عراق، بلادرنگ از اشرف بازدید کند.

خانم رجوی گفت:

در شرایطی که سران رژیم ایران برای جنایت بزرگ مالکی علیه بشریت در اشرف کف می زنند و وزیر دادگستری مالکی در تهران با ملایان مشغول زمینه سازی برای حمله و کشتار دیگری در اشرف است

و وزیر خارجه رژیم ایران در همین راستا به زودی به بغداد می‌رود،

و در شرایطی که دولت عراق ۱۹روز است با اشغال مزار مروارید همچنان مانع دفن ۳۵تن کشته شدگان حمام خون ۸ آوریل است، بازدید آقای اد ملکرت از اشرف و گزارش آن به دبیرکل و شورای امنیت یک اقدام بسیار ضروری و مبرم به منظور اتخاذ تدابیر بازدارنده است.

همچنانکه شورای امنیت دربارة لیبی به وظیفة خود در مورد حفاظت از شهروندان بیگناه عمل کرد، خانم رجوی خواستار دخالت دبیرکل و شورای امنیت برای صدور قطعنامه یی دربارة حفاظت از ساکنان بیدفاع و محاصره شده اشرف و انجام اقدامهای لازم در این رابطه شد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶ اردیبهشت۱۳۹۰ (۲۶ آوریل ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا