سال ۱۳۹۰

کنفرانس بین المللی پاریس

 فراخوان به خروج نیروهای عراقی از کمپ اشرف و حفاظت ساکنان اشرف توسط ملل متحد و آمریکا.

 تأکید بر ضرورت یک تغییر جدی سیاست با حکومت ایران و رویکرد با مقاومت ایران

روز چهارشنبه ۲۷آوریل در یک کنفرانس بین المللی در پاریس، نمایندگان مجلس و شخصیتهای عالیرتبه فرانسوی, آمریکایی و اروپایی، برندگان جایزه صلح نوبل، شخصیتهای مدافع حقوق بشر و سیاستمداران ضمن محکوم کردن قتل عام ساکنان بیدفاع اشرف در ۸ آوریل به یک اقدام عاجل از جانب ملل متحد و آمریکا برای خروج نیروهای عراقی

از کمپ اشرف و تضمین حفاظت اشرف فراخوان دادند.

ژنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما (۲۰۰۹ تا اکتبر ۲۰۱۰)، الی ویزل، برنده جایزه صلح نوبل، ژنرال وسلی کلارک فرمانده پیشین ناتو، پاتریک کندی، نماینده کنگره آمریکا (۱۹۹۱-۲۰۱۱) و اینگرید بتانکور، کاندید ریاست جمهوری کلمبیا، ویلیام بوردون و ژان پیر اسپیتزر وکیلان برجسته سخنرانی کردند.

کنفرانس تأکید کرد کشتار اعضای غیرمسلح مقاومت ایران در کمپ اشرف در ۸آوریل توسط نیروهای تحت امر مالکی انگیزه یی جز اجرای خواستهای تهران نداشته است. بنا به گفته سخنگوی ملل متحد ۳۴تن از اهالی اشرف در این کشتار به قتل رسیدند و ۳۰۰نفر دیگر مجروح شدند. (ارقام کشته ها و مجروحان در روزهای بعد به ۳۵کشته و ۳۴۶ مجروح افزایش یافت).

قیام شجاعانه مردم ایران همزمان با قیام در کشورهای منطقه, دیکتاتوری مذهبی ایران را بر آن داشته است که همه امکانات را برای سرکوب مخالفان خود چه در داخل ایران به وسیله اعدام و چه در کمپ اشرف به وسیله ارتش عراق و حکومت مالکی به کارگیرد.

کنفرانس، ملل متحد و دولتهای اروپایی و آمریکا را به یک تغییر سیاست جدی در قبال حکومت ایران و یک رویکرد جدید در قبال مقاومت ایران فرا خواند.

در این کنفرانس بیانیه ۱۰۶تن از نمایندگان مجلس سوئد که به تأمین حفاظت ساکنان اشرف و به رسمیت شناختن مقاومت عادلانه مردم ایران و اقدام برای گفتگو با اپوزیسیون دموکراتیک شورای ملی مقاومت فراخوان داده اند، ارائه شد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران طی سخنانی در این کنفرانس، ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را به اقدامهای زیر فراخواند:

۱ ـ برعهده گرفتن مسئولیت حفاظت اشرف توسط ملل متحد و ایالات متحده آمریکا و خروج نیروهای مسلح عراقی از اشرف و تصویب قطعنامه یی در شورای امنیت درباره حفاظت اشرف.

۲ ـ تعیین نماینده‌یی از سوی شورای امنیت ملل متحد، به منظور انجام یک تحقیق بیطرفانه و جامع و شفاف و مستقل دربارة جنایت بزرگ ۱۹فروردین.

۳ ـ خاتمه دادن به محاصرة اشرف به ویژه محاصرة ضد‌انسانی پزشکی و توقف شکنجة روانی مجاهدان اشرف و برداشتن همة بلندگوها از اطراف اشرف.

۴ـ حذف برچسب تروریستی علیه مجاهدین از سوی وزارت خارجة آمریکا و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای تغییر رژیم.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷اردیبهشت ۱۳۹۰ (۲۷ آوریل ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا