سال ۱۳۹۰

ضربه بزرگ برای بانکدار مرکزی و نخستین حامی تروریسم بین المللی

  مرگ بن لادن یک ضربه بزرگ برای رژیم ایران به عنوان بانکدار مرکزی و نخستین حامی تروریسم بین المللی است.

در یکدهه گذشته  ملایان حاکم بر ایران بیشترین بهره برداری را از  بن لادن و القاعده به عنوان متحد بالفعل خود به عمل آوردند. بدون رژیم  خمینی، زمینه یی برای پیدایش تروریسم فراگیر در این منطقه از جهان وجود نداشت.

کانون تروریسم و بنیادگرایی در قم و تهران است. به همین خاطر مردم ایران به عنوان نخستین قربانیان بنیادگرایی و کشتار بیگناهان تحت نام اسلام و حکومت اسلامی با خانواده قربانیان در آمریکا و عراق و سراسر جهان همدرد و دارای احساس مشترک هستند.

مقاومت ایران بر ضرورت اجرای عدالت درمورد خامنه ای و احمدی نژاد و دست نشاندگان آنها در عراق که قاتلان شهروندان بیگناه و بیدفاع اشرف هستند، تأکید می کند.

با سرنگونی دیکتاتوری تروریستی و دینی حاکم بر ایران و نابودی سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس، بساط تروریسم و بنیادگرایی در این منطقه از جهان برچیده می شود.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰(۲ مه ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا