سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۹۳

طومار ساکنان اشرف به ملل متحد، آمریکا، اروپا و اعراب و فراخوان به حفاظت اشرف توسط ملل متحد.

 عموم ساکنان کمپ اشرف با امضای بیانیه مشترکی اعلام کردند تنها راهی که برای جلوگیری از یک حمام خون جدید در اشرف وجود دارد، تأمین و تضمین حفاظت اشرف توسط ملل متحد و استقرار دائمی گروه مانیتورینگ یونامی در اشرف است.

این طومار برای دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، نماینده ویژه دبیرکل برای عراق، رئیس شورای امنیت ملل متحد،

رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا، سفیر آمریکا و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، رئیسان هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا و رئیسان کمیسیونهای خارجی و نیروهای مسلح این دو مجلس، نماینده عالی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای عربی ارسال شده است.

ساکنان اشرف خواستار تعیین نماینده شورای امنیت برای تحقیق درباره قتل عام ۱۹فروردین شدند. آنها همچنین خواستار شدند که پرسنل مسلح عراقی از داخل اشرف خارج شده و در ساختمانهایی که ساکنان در ورودی اشرف به آنها داده اند، مستقر شوند. این حداقل ضروری برای تنش زدایی و ایجاد وضعیت عادی به منظور دستیابی به یک راه حل درازمدت صلح آمیز و مورد قبول همه طرفها است.

در این طومار آمده است: «علائم سیاسی از تهران و بغداد و آنچه ما در اینجا بر روی زمین می بینیم حاکی از ادامه و تکرار قتل عام برنامه ریزی شده است. نیروهای مهاجم همچنان در اشرف و اطراف آن هستند و خودروهای زرهی در شمال کمپ سلاحهای خود را به جانب ساکنان نشانه رفته اند. گردانهای مهندسی لشکرهای ۴ و۵ و ۱۲ ارتش عراق با به کار گرفتن انواع ماشین آلات، استحکامات جدید جنگی ساخته اند و هلیکوپترهای عراقی به طور مستمر بر فراز اشرف به شناسایی مشغولند».

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ اردیبهشت۱۳۹۰ (۲ مه ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا