سال ۱۳۹۰

اعدام ۸ زندانی در شهرهای مختلف

۲ تن از اعدام شدگان به هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند

رژیم آخوندی روز سه شنبه ۱۳اردیبهشت دو زندانی را در شهر ساری به دار آویخت. روز ۱۰اردیبهشت یک زندانی دیگر در یکی روستاهای شهر آشتیان به دار آویخته شد. رئیس دادگستری استان مرکزی اتهام این زندانی را «ایجاد ناامنی و بدبینی به نظام» و هدف از این اعدام را «ارتقاء سطح امنیتی در جامعه» ذکر کرد.

 روز ۸ اردیبهشت یک زندانی در ماهشهر در ملأعام و روز اول اردیبهشت ۴ زندانی به‌طور جمعی در بندر عباس اعدام شدند

که دو تن از آنها به هنگام ارتکاب جرم انتسابی زیر ۱۸سال داشتند.

پیش از این رئیس دادگستری استان فارس از اعدام زندانیان «در ملأ عام در آینده یی نزدیک» به منظور «افزایش ضریب امنیت» خبر داده بود (خبرگزاری حکومتی ایسنا- ۲۸فروردین).

افزایش اعدام در ملأعام در شهرهای مختلف کشور، به ویژه اعدام نوجوانان، نشانگر هراس این رژیم پا به گور از گسترش امواج انزجار و اعتراضات عمومی است که نفی تمامیت این رژیم را هدف قرار داده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰(۵ مه ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا