سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۹۶

حسن ساری مهره شناخته شده حزب الله و نیروی تروریستی قدس در بسیج علیه اشرف

 رژیم ملایان و حکومت مالکی در حضیض محکومیتهای جهانی و در برابر نفرت و انزجار مردم عراق از قتل عام و جنایت علیه بشریت در اشرف، با تمام توان دست اندرکار بسیج و نمایش جمعه در قسمت اشغال شدة کمپ هستند.

حسن ساری از گردانندگان شناخته شده جوخه های مرگ، مهره قدیمی نیروی تروریستی قدس و «حزب الله» در عراق موظف به استخدام نفرات و انتقال مزدور برای تظاهرات علیه ساکنان اشرف

ازاستانهای دیالی و تکریت و بابل و کوت و بغداد و العماره و ناصریه و تأمین چادر و غذا برای آنها شده است.

اقدامهای گردانهای نیروی تروریستی قدس باید تحت «پرچم عراق» و به نام «مردم عراق» ظاهرسازی شود.

به این منظور، مزدور نافع عیسی، موظف به تهیه ۲۰۰۰پرچم عراق و ارائه یک نمایشگاه از فعالیتهای موهوم تروریستی مجاهدین در عراق با همان الگوی نمایشگاههای سپاه پاسداران در تهران شده است. در این طرح شماری از مستخدمان عراقی اطلاعات آخوندها باید تحت عنوان «شیوخ» استان دیالی در صف جلوی نمایش قرار گیرند و به عنوان کسانیکه از حضور ساکنان اشرف در عراق متضرر شده اند به کار تبلیغاتی مبادرت کنند.

سفارت رژیم در بغداد تلاش می کند علاوه بر تلویزیون حکومتی عراق (العراقیه) و کانالهای تلویزیونی عرب زبان رژیم ملایان (العالم، الفرات، المسار و الاتجاه)، خبرنگاران العربیه و الجزیره را هم به این نمایش بکشاند تا با حضور آنها سرپوش و چتری برای رسانه های «خودی» ایجاد شود.

از طرف کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق سی دی و فیلمهای ساختگی برای قالب کردن به رسانه ها در اختیار حسن ساری و عدی خدران و جبار معموری گذاشته شده است تا ثابت کنند که در حملة ۸ آوریل به اشرف، ساکنان بیدفاع کمپ مسلح و مهاجم و مجهز به دوربینهای پیشرفته نظامی بوده اند و خودشان ۳۵تن از خودشان را کشته اند!

از بغداد به فرماندهی نیروهای مستقر در اشرف ابلاغ شده است تسهیلات لازم را برای «مردم» و «شیوخ عشائر عراق» که قرار است روز جمعه برای تحصن در زمینهای «کشاورزی» به اشرف بیایند، فراهم شود.

تمامی این ترتیبات، در شرایطی که بلندگوهای اطراف سیاج اشرف برای شکنجه ساکنان به ۲۸۰دستگاه افزایش یافته، برای گریز از بازتاب جنایت و مکافات قتل عام در اشرف در مراجع و دادگاههای بین المللی است.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در ۱۷ آوریل خواستار تعیین نماینده یی از جانب شورای امنیت ملل متحد برای تحقیق کامل و شفاف و مستقل دربارة قتل عام در اشرف شده بود. او همچنین در ۲۶ آوریل از دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد خواستار بازدید نماینده ویژه دبیرکل در عراق از اشرف شد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۴مه ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا