سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۱۰۴

 وزیران دادگستری و حقوق بشر عراق در سفارت رژیم در بغداد چه می کنند؟ پاسدار دانایی فر، دستمزد موضع گیریهای ضدانسانی دو وزیر را پرداخت کرد.

جنایت کشتار جمعی مالکی در روز ۱۹ فروردین، آنچنان دنیا را علیه مالکی برانگیخت که او ناگزیر از همه ایادی رژیم و مهره های خود در حکومت، برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت بزرگ استفاده می کند.

در این میان، تلاش وزیر به اصطلاح حقوق بشر مالکی و وزیر داگستری وی، در شستن دستهای خونین مالکی، به دلیل منصبی که دارند، بسیار نفرت انگیز است.

بنا بر اطلاعاتی که از درون رژیم به شورای ملی مقاومت رسیده است، روز ۱۸ اردیبهشت۹۰، حسن الشمری، وزیر دادگستری و محمد السودانی وزیر حقوق بشر عراق همراه با یک دادستان دژخیم مزدور رژیم ایران، به سفارت رژیم در بغداد رفتند.

پاسدار دانایی فر با تشکر و تشویق آنان به خاطر مأموریتهایی که تا کنون علیه «منافقین» انجام داده اند، مأموریتهای جدید آنها را ابلاغ و هدایا و دستمزدهای آنها را پرداخت کرد.

در عرف شناخته شده سیاسی و قضایی، وزیران دادگستری و حقوق بشر هرگز به یک سفارت خارجی مراجعه نمی کنند، چه رسد به دستمزد گرفتن از سفیری که در عین حال از سرکردگان نیروی تروریستی قدس است.

در همان روز یکشنبه (۱۸ اردیبهشت)، مزدوران دیگری از استانهای جنوبی عراق و استانهای صلاح الدین و دیالی نیز برای گرفتن دستمزد خود به خاطر حمایتشان از کشتار مجاهدین در نمایش روز جمعه ( ۱۶ اردیبهشت ) در مقابل اشرف، به سفارت رژیم آمده و اجرت خود را از حاج علی نویدی نماینده وزارت اطلاعات دریافت کردند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰(۱۰ مه ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا