سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۱۰۵

نیروی تروریستی قدس، کاظمی قمی سفیر قبلی رژیم در بغداد را مجدداً مأمور به خدمت در عراق کرد.

 به دستور خامنه ای، پاسدار کاظمی قمی، سفیر قبلی رژیم در بغداد، از سوی نیروی تروریستی قدس در پوشش «همکاریهای اقتصادی» مجدداً مأمور به خدمت در عراق شده است. این تصمیم به خاطر حساسیت اوضاع عراق در «سه مسأله مهم» شامل عقب نشینی نیروهای آمریکایی، قیام جوانان و مردم عراق علیه مالکی و به ویژه موضوع اشرف اتخاذ شده است. امور دیپلوماتیک بر عهدة پاسدار دانایی فر است اما از حضور کاظمی قمی نمی‌توان در عراق صرفنظر کرد.

در شرح وظایف کاظمی قمی در خصوص اشرف، موارد زیر خاطر نشان شده است:

-«ارزیابی این است که شیطان بزرگ می‌خواهد آنها را از لیست تروریستی بیرون بیاورد که در اینصورت دست دولت عراق بر روی آنها بسته می‌شود و لذا تا وقتی که هنوز از لیست خارج نشده اند باید یک سری پروژه های عملیاتی در جهت اخراج منافقین انجام شود تا بعداً تبعاتی برای نظام نداشته باشد».

-«قانع کردن و راضی کردن دولتی های عراق و سازمانهای بین المللی مانند صلیب و یونامی و کمیساریای پناهندگان به اینکه افراد اشرف بجز ۱۰۰نفر می‌توانند به راحتی به ایران بازگردند و مشکلی نخواهد بود».

-«بسیج خانواده شیعیانی که به دست منافقین کشته شده اند».

-« ایجاد قابلیت برای محاکمة سران اردوگاه اشرف».

-«تمرکز بر روی تظاهرات و تجمعات و محاصره این اردوگاه به نحوی که ارتش عراق دست باز پیدا کند تا قسمت دیگری از خاک اشرف را هم بگیرد و منافقین مجبور به ترک آنجا شوند و جو سازی رسانه یی نتوانند بکنند».

-«مردود کردن این نظریه در میان برخی علمای نجف که منافقین می‌توانند زمین اشرف را کرایه کنند یا بخرند یا مالیاتی به عنوان جزیه در فقه اسلامی بدهند با این هدف که بتوانند در اردوگاه اشرف حضور خود را ادامه بدهند و بعد از بیرون آمدن از لیست به سمت مرزهای ایران بیایند».

-«جلب همکاری برادران مجلس اعلا و سازمان بدر و طرفداران جمهوری اسلامی در ارتش و ارگانهای امنیتی عراق برای متمرکز شدن بر روی اردوگاه اشرف و اراضی آن تا منافقین مجبور به ترک اردوگاه شوند».

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰(۱۰ مه ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا