سال ۱۳۹۰

پیروزی عدالت و مقاومت

حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده ۱۷ژوئن, خاتمه پیگرد مورد نظر رژیم آخوندی علیه رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی.

 در آستانة هشتمین سالگرد ۱۷ژوئن، عدالت پیروز شد و قرار رسمی منع تعقیب رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و ۲۳تن از مسئولان، اعضا و هواداران مقاومت به اتهام تروریسم و تأمین مالی تروریسم توسط دادگستری فرانسه و قاضی تحقیق ضد تروریسم، صادر گردید.

پرونده ۱۷ژوئن که از ۱۰سال پیش در زمان آخوند خاتمی، به عنوان مشوق اصلاحات در رژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه، براساس برچسب تروریستی علیه مجاهدین بازگشوده شده بود،

از بابت تروریسم به طور رسمی خاتمه یافت.

طبق حکم صادره، رسیدگی به اتهامهای مالی و پولی در این پرونده نیز به تحقیقات بعدی موکول شده است.

برجسته ترین حقوقدانان و وکیلان فرانسوی با استقبال از تصمیم صدور منع تعقیب توسط قاضی تحقیق، یادآوری کردند که از یک دهه پیش تصریح کرده اند که این پرونده علیه جنبش مشروع مقاومت ایران از ابتدا خالی، سراپا سیاسی و به خاطر استمالت و معامله با فاشیسم دینی حاکم بر ا یران، تشکیل شده است. شواهد و کتابها و دادگاههای پیاپی ضمن ۸سال گذشته یکی پس از دیگری، حقانیت مقاومت ایران را به اثبات رساند و معلوم شد که صدها هزار برگ دعاوی و اتهامهای دروغین، چیزی جز اباطیل وزارت بدنام اطلاعات ملایان و مزدوران برون مرزی آن و «شهود زور» و ریا در همکاری مستقیم اطلاعات آخوندی با سرویسهای پشتیبان نبوده است.

 برجسته ترین حقوقدانان فرانسوی و بین المللی از آغاز با مطالعة دقیق همه شواهد و اسناد و سوابق امر، علیه بر چسب ناچسب بر شوریدند و تأکید کردند مقاومت علیه دیکتاتوری ملاها حق مشروع مردم ایران است. از این رو متهم کردن سمبل مقاومت بر‌حق یک خلق تحت ستم و تلاش برای آلودن او با انواع و اقسام اتهامها تنها مایه شرمساری و لکه سیاهی در تاریخ قضایی فرانسه است. کشوری که به حق به مقاومت در برابر فاشیسم هیتلری کماکان افتخار می‌کند. از این رو تصمیم قاضی در صدور حکم منع تعقیب اعادة حیثیت به دادگستری و عدالت فرانسه است.

اکنون دادستانی ضد تروریسم اذعان کرده است که منشأ اصلی اتهامها علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران همانا لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده است که نام مجاهدین به درخواست رژیم ایران در آن گنجانده شده بود. در سالهای بعد برای خالی نماندن پرونده و وقت کشی، سلسله دیگری از اتهامهای واهی به پرونده ۱۷ژوئن افزوده می شد، اما به جایی راه نبرد.

صدور قرار منع تعقیب به مثابه سوختن و بر باد رفتن یک دهه سرمایه گذاری، پرونده سازی، شیطان سازی، انتشار اطلاعات گمراه کننده و لجن پراکنی رژیم آخوندی و مزدوران و شاهدانش علیه مقاومت ایران و سمبلهای آن است.

خانم مریم رجوی با بزرگداشت خاطرة شهیدان والامقام صدیقه مجاوری و ندا حسنی و دیگر قهرمانان مقاومت که تمامی هستی خود را برای اثبات حقیقت نثار کردند به مردم ایران و مجاهدان آزادی ستان به ویژه در اشرف اشغال شده و خون افشان، تبریک گفت. خانم رجوی با تشکر و تقدیر از همة هموطنان و یاران مقاومت ایران در سراسر جهان به ویژه حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی در فرانسه و دیگر کشورهای جهان که در این کارزار دهساله در کنار مردم و مقاومت ایران ایستادند، یادآوری کرد: رهبرمقاومت از این پیشتر گفته بود «در جایی که هنوز یک قطره قانون و یک ذره آزادی و وجدان وجود دارد, تردید نکنید که ما پیروز می‌شویم . مبارزه بر سر حذف یاوه تروریستی , مبارزه یی است با پیروزی محتوم».

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲اردیبهشت۱۳۹۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا