سال ۱۳۹۰

مقاومت ایران ضمن استقبال از تحریمهای جدید اتحادیه اروپا به اعمال تحریمهای همه جانبه به ویژه تحریم نفتی علیه رژیم آخوندی فراخواند

شورای ملی مقاومت ایران، از اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ۲۹تن عاملان و آمران نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران استقبال می کند و اتحادیه اروپا، آمریکا ، شورای امنیت، ملل متحد را به اعمال تحریمهای همه جانبه به ویژه نفتی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و سردمداران آن فرا می خواند.

سکوت و بی عملی جامعه بین المللی در قبال جنایتهای آخوندها در سه دهه گذشته، به طور عملی آخوندها را در اعدام و شکنجه و کشتار تشویق و تشجیع کرده است. اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی،

ازجمله قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۶۷، گوشه یی از این جنایتها است. تنها در ماه سپتامبر امسال بیش از ۱۰۰زندانی، توسط رژیم آخوندها اعدام شدند. سه تن از آنان به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال داشتتند، شمار زیادی از زندانیان سیاسی در زندانهای گوهردشت و قزل حصار تحت عنوان مجرمان عادی در انتظار اعدام به‌سر می برند. بساط کورکردن چشم و قطع اندامها، دستگیریهای گروهی و گسترده، سرکوب شدید زنان و دانشجویان و… همچنان در شهرهای مختلف برپاست. در چنین شرایطی ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸مهر۱۳۹۰ (۱۰اکتبر۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا