سال ۱۳۹۰

طرح ترور سفیر عربستان سعودی و انفجار در آمریکا، اعلان جنگ رژیم آخوندی با جامعه جهانی

 مقاومت ایران ضمن ابراز خوشحالی از افشای طرح جنایتکارانه نیروی تروریستی قدس برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا و انفجار در این کشور،  آن را یک اعلان جنگ آشکار از سوی رژیم آخوندی به جامعه جهانی می داند که به دستور شخص خامنه ای صورت گرفته است.

نیروی قدس مرزی را برای صدور تروریسم به رسمیت نمی شناسد. این نیرو به طور مستقیم تحت فرماندهی خامنه ای است و تنها در مقابل او پاسخگو است.

مقاومت ایران پیش از این بارها اعلام کرده است نتیجه مماشات با رژیم آخوندی و گنجاندن سازمان مجاهدین خلق ایران، 

اپوزیسیون اصلی این رژیم در لیست تروریستی، در بردن پدرخوانده و حامی اصلی تروریسم در جهان امروز و فرصت دادن به آن برای پیش بردن مقاصد شوم بنیادگرایانه و تروریستی اش است.

رژیم ملایان که طی ۳۰سال گذشته با توسل به سرکوب، صدور بنیادگرایی و تروریسم بر سر کار مانده است، اکنون در مواجهه با انزوای فزاینده داخلی و بحرانهای بین المللی که آن را به شدت در تنگنا قرار داده، بیش از پیش به این دو اهرم چنگ خواهد زد.  تنها با سرنگونی این رژیم، دست یازیدن آن به تروریسم متوقف خواهد شد. اعمال یک سیاست قاطع علیه این رژیم و تحریمهای همه جانبه به ویژه نفتی علیه آن بیش از همیشه ضرورت دارد.

زمان آن فرا رسیده است که به شرکت در سرکوب اپوزیسیون از طریق گنجاندن آن در لیست تروریستی پایان داده شود و از خواست مردم ایران برای تغییر دموکراتیک در ایران حمایت گردد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹مهر۱۳۹۰ (۱۱اکتبر۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا