سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۱۵۷

به دنبال سفر وزیر خارجه ملایان به عراق، گردانهای ارتش و پلیس عراق برای حمله به اشرف آماده می‌شوند.

  ساعت ۱۱شب گذشته (دوشنبه ۹آبان) یک ستون نظامی عراقی، دست کم شامل ۳۰خودروی ارتشی و ۱۰خودرو پلیس، از در اصلی کمپ اشرف (در شیر) وارد شده و با سر و صدای زیاد و با چراغهای روشن به گشت زنی و مانور در اطراف اشرف پرداختند. فرمانده گردان سرکوبگر و معاون وی نیز در این ستون بودند.

همزمان مزدورانی که ۲۱ماه است با ۳۰۰بلندگو به شکنجه روانی ساکنان مشغولند بر شدت فریادها و تهدیدها و لجن پراکنی های خود افزودند.

هدف از یک‌سو آماده سازی برای حمله به اشرف و از سوی دیگر به راه انداختن یک جنگ روانی و ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان بود.

این مانور سرکوبگرانه به دنبال سفر روز دوشنبه صالحی وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران به بغداد و ابلاغ دستورالعملهای خامنه ای به دولت دست نشانده اش مبنی بر نپذیرفتن فراخوانهای بین المللی به لغو ضرب الاجل پایان۲۰۱۱، صورت گرفت. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صالحی، در یک کرنش انزجار آور قول داد که دولت عراق کمپ اشرف را تا پایان سال خواهد بست.

همزمان شب گذشته فرمانده پلیس دیالی و فرمانده عملیات دیالی برای نظارت بر این مانور و برای اطلاع از آماده سازیهای ضروری برای برگزاری نمایش روز سه شنبه ۱۰ آبان به اشرف رفتند. همچنانکه در اطلاعیه۱۵۶ آمده است سفارت رژیم آخوندی در بغداد به کمک کمیته سرکوب در نخست وزیری، قرار است از امروز شماری از اجیرشدگان عراقی را برای تحصن در مقابل اشرف گرد آورند و چنین وانمود کنند که مردم منطقه خواستار بستن اشرف هستند.

مقاومت ایران ضمن هشدار نسبت به زمینه سازیهای رژیم آخوندی و دولت عراق برای کشتار ساکنان اشرف، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد و دیگر طرفهای بین المللی را به جلوگیری از یک حمام خون جدید در اشرف فرامی‌خواند و خواستار اجرای دستورالعمل دبیرکل ملل متحد در گزارشش به شورای امنیت در ۷ژوییه گذشته می باشد که تاکید کرده است: ”من همه طرفهای ذیربط را برای افزایش تلاششان جهت بررسی راهکارها و پیدا کردن یک راه حل مرضی الطرفین تشویق می‌کنم“ و ”کشورهای عضو را به کمک برای پشتیبانی و ایجاد تسهیلات جهت اجرای هرگونه ترتیبات مورد قبول دولت عراق و ساکنان کمپ فرامی‌خوانم“. 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ آبان ۱۳۹۰(اول نوامبر ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا