سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره۱۵۸

نیروهای عراقی علاوه بر مواد نفتی در آستانه فصل سرما از ورود ذغال و هیزم جلوگیری می کنند.

 در حالیکه نیروهای تحت امر مالکی بیش از ۹ ماه است اجازه ورود یک قطره بنزین به اشرف نداده اند و در ورود گازوییل و نفت به شدت کار شکنی می‌کنند،  کمیته سرکوب اشرف روز چهارشنبه ۱۱آبان  از  ورود محموله هیزم و ذغال که ساکنان اشرف در آستانه فصل سرما خریداری کرده بودند، جلوگیری کردند.

نیروهای سرکوبگر طی ماه گذشته چندین تانکر نفت و گازوییل خریداری شده ساکنان را برگرداندند.

ساکنان اشرف که به خاطر ممنوعیت ورود مواد نفتی، برای طبخ  غذا، راه اندازی آبگرمکن ها، گرم کردن اماکن مسکونی، راه اندازی ژنراتورها و… با مشکلات جدی روبرو هستند، برای تأمین حداقلهای ضروری گرمایی به خرید ذغال و هیزم روی آورده اند. 

مقاومت ایران، با تأکید بر اینکه این محاصره ضد انسانی، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق انساندوستانه بین المللی و بسیاری از کنوانسیونهایی است که عراق جزو امضاکنندگان آنهاست، توجه شورای امینت، دبیرکل، کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد و همچنین دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و نماینده عالی آن و سفیر دوریت را به عواقب این اقدام ضد انسانی جلب می‌کند و آنانرا به اقدام فوری برای پایان دادن به این محاصره سه ساله فرا میخواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۰(۳ نوامبر ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا