سال ۱۳۹۰

بیانیه یک میلیون و ۵۰هزار تن از شهروندان عراق

بیانیه یک میلیون و ۵۰هزار تن از شهروندان عراق: ضرب الاجل پایان سال۲۰۱۱ برای بستن اشرف و جا به جایی اجباری آنها در داخل عراق زمینه ساز حمام خون دیگری در اشرف است و باید لغو شود.

  دبیرخانه شورای ملی عشایر عراق روز چهارشنبه ۲آذر اعلام کرد: یک میلیون و ۵۰هزار تن از شهروندان عراق با امضای بیانیه یی اعلام کردند ضرب الاجل پایان سال۲۰۱۱ برای بستن اشرف و جا به جایی اجباری ساکنان در داخل عراق زمینه ساز حمام خون دیگری در اشرف است.

آنها از جامعه جهانی خواستند با لغو این ضرب الاجل امکان حل صلح آمیز مسأله اشرف را توسط کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و انتقال آنها به کشورهای ثابت فراهم کنند.

در میان امضاکنندگان این بیانیه که نسخه یی از آن برای دبیرخانه شورا ارسال شده است، ۳۷۵هزار زن، ۲۳۰۰تن از شیوخ عشایر، ۷۰۰۰ وکیل و حقوقدان، ۵۰۰۰پزشک، ۱۰هزار مهندس، ۱۱۲۵استاد دانشگاه، ۲۰۰۰نویسنده، ۵۰۰روحانی و ۱۱۹تن از مقامهای محلی به چشم می خورند.

این بیانیه که طی پنج ماده خواستهای خود را فرموله کرده ، تصریح می کند:

هرگونه جابه‌جایی ساکنان در داخل عراق یا التیماتوم پایان ۲۰۱۱ را، که زمینه ساز حمله و قتل‌عام دیگری است، قویا رد و محکوم می‌کند و از دبیرکل، کمیسر عالی پناهندگان، کمیسر عالی حقوق بشر و نماینده دبیرکل ملل متحد در عراق و همچنین از اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و رهبران سیاسی عراق ازجمله رئیس پارلمان این کشور می‌خواهد با اقدامهای فوری مانع کشتار دیگری شوند.

از شورای امنیت می‌خواهد با اعزام نیروهای ملل متحد و استقرار ناظران ملل متحد اشرف را تحت حفاظت قرار داده و مانع حمله و کشتار دیگری، که بسیار بیشتر و بزرگتر از قبل خواهد بود، شوند.

امضاکنندگان همچنین خواهان پایان دادن به محاصره غیرقانونی و ضدانسانی و به ویژه محاصره پزشکی و برچیدن شکنجه روانی ساکنان با ۳۰۰بلندگو شده اند.

در شرایطی که دولت عراق و نیروهای سرکوبگر آن با دستگیریهای گسترده و زندانها و شکنجه گاههای مخفی و ایجاد جو رعب و وحشت از هر ابراز نظر مخالفی جلوگیری می کند، بیانیه بیش از یک میلیون شهروند عراقی، به‌خوبی نشان می‌دهد که اعمال سرکوبگرانه دولت عراق علیه اشرف تنها اجرای دستورات فاشیسم دینی حاکم بر ایران است و عموم مردم عراق با آن مخالفند.

هفته گذاشته ۹۴تن از رهبران سیاسی جناحهای مختلف عراق و ۱۲۱تن از شخصیتهای کرد این کشور طی دو اطلاعیه جداگانه خواستار لغو ضرب الاجل سرکوبگرانه پایان ۲۰۱۱ و حل صلح آمیز بحران اشرف توسط ملل متحد شدند.

اطلاعیه های دبیرخانه شورای عشایر عراقی و ۹۴تن از رهبران عراقی و ۱۲۱ شخصیت کرد ضمیمه است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲آذر۹۰ (۲۳نوامبر۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا