سال ۱۳۹۰

تسلیت مریم رجوی به مناسبت فقدان دانیل میتران، دوست بزرگ و حامی مقاومت ایران و مقاومین اشرف

 مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، تأثر عمیق خود را به مناسبت فقدان دانیل میتران دوست بزرگ و حامی مقاومت ایران و مقاومین اشرف ابراز کرد.

او یک مقاوم و یک مبارز خستگی ناپذیر در دفاع از حقوق بشر در فرانسه و سراسر جهان بود.

توجه و تعهد خانم میتران برای دفاع از پناهندگان در اشرف که او تا به آخر از آنها دفاع کرد برای همیشه در قلب ایرانیان و در تاریخ مبارزه برای دموکراسی در ایران باقی خواهد ماند.

فقدان او در این لحظه سخت در تاریخ مردم و مقاومت ایران و به‌ خصوص برای ساکنان اشرف جبران ناپذیر است.

خانم رجوی تسلیتهای خود را به فرزندان, نوه ها و خانواده بزرگ میتران  و به همه مردم فرانسه که او را بسیار دوست داشتند و به مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان و سرکوب شدگانی که او از طریق بنیاد فرانس لیبرته حمایت می‌کرد تقدیم می‌کند. او به طور خاص همدردی خود را با مجموعه پرسنل فرانس لیبرته و به ویژه دبیر کل آن میشل ژولی ابراز می‌دارد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول آذر۱۳۹۰ (۲۲نوامبر۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا