سال ۱۳۹۰

اشغال سفارت انگلیس بدستور خامنه ای و توسط سپاه پاسداران صورت گرفته است

 مقاومت ایران حمله فاشیسم دینی حاکم بر ایران به سفارت انگلستان در تهران و اشغال آن و به گروگان گرفتن دیپلماتها و تخریب وسایل و آسیب رساندن به ساختمان سفارت را قویا محکوم میکند و آنرا نقض شدید اولیه ترین معاهدات بین المللی می داند که می بایست با پاسخ قاطع جامعه بین المللی مواجه شود.

این حمله توسط شخص خامنه ای تصمیم گیری شده و سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به بیت خامنه ای آنرا به اجرا در آورده اند و این ادعا که دانشجویان سفارت را اشغال کرده اند، یک دروغ مسخره است که همگان با آن آشنا هستند.

خامنه ای با سوء استفاده از عدم قاطعیت جامعه جهانی و بویژه شورای امنیت در مقابله با رژیم در صدد است با اشغال سفارت انگلستان و با شانتاژ و تهدید و ارعاب از اتخاذ یک سیاست قاطعانه و از جمله اعمال تحریمهای بین المللی علیه رژیم آخوندی بخاطر پروژه تسلیحات اتمی جلوگیری کند.

همچنانکه مقاومت ایران بارها اعلام کرده است تنها راه مقابله با فاشیسم دینی حاکم بر ایران و جلوگیری از دست یابی این رژیم، اعمال یک سیاست قاطع در برگیرنده تحریمهای همه جانبه و حمایت از تغییر این رژیم بدست مردم و مقاومت ایران است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸آذر۱۳۹۰ (۲۹نوامبر۲۰۱۱) 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا