سال ۱۳۹۰

خانم رجوی از تعطیل سفارت نروژ در تهران و سفارت رژیم آخوندی در لندن استقبال کرد و کشورهای اروپایی را به قطع رابطه با رژیم ایران فراخواند

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از تصمیم دولت نروژ در بستن سفارت این کشور در تهران و تصمیم دولت انگلستان در بستن سفارت رژیم آخوندی در لندن و ترک تهران از سوی دیپلوماتهای انگلیسی استقبال کرد.

 وی این اقدامها را یک گام ضروری و پاسخ حداقل به تهاجم وحشیانه روز گذشته سپاه پاسداران به سفارت انگلستان در تهران توصیف نمود و ابراز امیدواری کرد که همه کشورهای اروپایی روابط دیپلوماتیک خود را با رژیم آخوندی به طور کامل قطع کنند.

حمله روز سه شنبه ۸آذر به سفارت انگلستان در تهران توسط سپاه پاسداران و به دستور شخص خامنه ای به اجرا در آمد. ولی فقیه نظام آخوندی درصدد است با شانتاژ و تهدید و ارعاب از اتخاذ یک سیاست قاطعانه و از جمله اعمال تحریمهای بین‌المللی به خاطر پروژه تسلیحات اتمی جلوگیری کند. ترور و گروگانگیری و تعرض به مراکز دیپلوماتیک ابزارهای شناخته شده رژیم آخوندی برای تحت تأثیر قرار دادن سیاستهای بین المللی و دست یافتن به خواستهای نامشروعش در سطح بین المللی بوده است.

خانم رجوی افزود: دستیابی به بمب اتمی بخشی از استراتژی آخوندها برای حفظ رژیم رو به سقوطشان است. دو جزء دیگر این استراتژی کشتار اپوزیسیون سازمانیافته آنها به ویژه در کمپ اشرف در عرا ق و صدور بنیادگرایی و تسلط بر منطقه است. تحریم همه جانبه این رژیم از جمله تحریمهای نفتی و دیپلوماتیک هر چند ضروری است اما برای بازداشتن این رژیم از بمب اتمی کافی نیست، راه حل نهایی تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹آذر۱۳۹۰ (۳۰نوامبر۲۰۱۱) 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا