سال ۱۳۹۰

فراخوان خانم مریم رجوی به ارجاع پرونده رژیم ایران به شورای امنیت و محاکمه خامنه ای در دیوان کیفری لاهه

 به دنبال صدور قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی ملل متحد خانم رجوی به ارجاع پرونده رژیم ایران به شورای امنیت و محاکمه خامنه ای در دیوان کیفری لاهه فراخواند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از تصویب قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی در مجمع عمومی ملل متحد استقبال کرد.

وی با تبریک به مردم ایران تأکید کرد: صدور ۵۸قطعنامه محکومیت علیه جنایتهای ضدبشری رژیم غاصب ولایت فقیه و رأی امروز عالیترین مرجع جهانی یعنی مجمع عمومی ملل متحد، بیانگر تأیید و گواهی قاطع بشریت معاصر برحقانیت مقاومت مردم ایران دربرابر فاشیسم مذهبی برای نیل به آزادی و حاکمیت مردم ایران است. این رأی بین‌المللی همچنین هرگونه مماشات و کمک رسانی به تداوم سلطه این رژیم ضدانسانی را مردود و محکوم می‌شناسد.

خانم رجوی افزود: هرچند که این قطعنامه تصویر کوچکی از دردها و مصائب طولانی ملت ایران در زیر سلطه وحشی ترین و خونخوارترین دیکتاتوری جهان معاصر ترسیم می کند، اما به روشنی نشان می دهد که دیکتاتوری آخوندی با نقض سیستماتیک ابتدایی ترین اصول حقوق بشر و اعدامهای خودسرانه و اعمال مجازاتهای قرون وسطایی و تبعیض و ستم مذهبی و قومی و جنسی و با بی‌اعتنایی به تمامی کنوانسیونهای بین المللی، هیچ سنخیتی با حقوق بشر و بشریت معاصر ندارد.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت تأکید کرد: دربرابر چنین رژیمی، ضروری است که تمامی دولتها به ویژه قدرتهای بزرگ و اعضای دائمی شورای امنیت به کلی  از سیاست مماشات و تعامل با این رژیم ضد انسانی دست بردارند و درکنار مردم و مقاومت ایران برای آزادی قرار بگیرند.

خانم رجوی جامعه جهانی را فرا خواند که پرونده نقض حقوق بشر توسط فاشیسم مذهبی را از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری لاهه ارجاع دهند. مردم ایران می‌خواهند حکم جلب خامنه‌ای صادر شود و به خاطر جنایت علیه بشریت تحت محاکمه قرار گیرد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸آذر ۱۳۹۰ (۱۹دسامبر۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا