سال ۱۳۹۰

فراخوان مریم رجوی به اوباما و دبیرکل ملل متحد برای تامین حداقل تضمینها در مورد جابجایی اشرفیان

 رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای  فراهم کردن  حداقل تضمینها در مورد  جابه‌جایی ساکنان اشرف به کمپ  آزادی به پرزیدنت اوباما و دبیرکل ملل متحد فراخوان داد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از میانجیگری ملل متحد و ایالات متحده برای پرهیز از خشونت و خونریزی و درگیری که این بار قطعاً ابعاد آن، بسا فراتر از گذشته می بود،

با اعلام آمادگی اصولی ساکنان اشرف برای انتقال به کمپ آزادی، فراهم کردن تضمینهای حداقل برای تأمین امنیت و سلامت ساکنان اشرف را خواستار شد و به  مداخله رئیس جمهور آمریکا و دبیرکل ملل متحد فراخوان داد. وی تأکید کرد با فراهم کردن تضمینهای حداقل بایستی از هر گونه  خشونت و خونریزی دیگری تا زمان انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث، جلوگیری شود.

خانم رجوی به ملل متحد و اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا فراخوان داد این تضمینها را مورد حمایت و تأیید قرار دهند تا دولت عراق آنها را بپذیرد. 

خانم رجوی با یادآوری اینکه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است: ساکنان اشرف «به‌طور رسمی پناهجو تحت قانون بین الملل»  هستند و «باید از حفاظت بنیادین امنیت و سلامتی شان برخوردار باشند» گفت: از آنجا که دولت عراق، حفاظت ساکنان اشرف را توسط نیروهای آمریکایی یا نیروهای ملل متحد و اتحادیه اروپا و حتی استخدام شرکتهای خصوصی حفاظتی به هزینه ساکنان اشرف را نپذیرفته است، این «حداقلها»، خط قرمز بین یک جابه‌جایی اجباری و  غیرقانونی را با یک راه حل و جابه‌جایی مسالمت آمیز و داوطلبانه، متمایز می کند.

تضمینهای حداقل از جمله شامل موارد زیر است:

-نظارت شبانه روزی ملل متحد و ایالات متحده در کمپ آزادی به‌عنوان یک کمپ پناهندگی با پرچم ملل متحد و تضمین سلامت یکایک ساکنان بدون استثناء از اشرف تا آزادی و از آزادی  تا کشور ثالث.  

-لغو محاصره و هر گونه اذیت و آزار علیه ساکنان و دسترسی آزادانه آنها به خدمات پزشکی وبرخورداری از حق دیدار خانواده ها و وکیلان آنها در داخل کمپ.

-عدم حضور نیروهای عراقی در داخل سیاج کمپ به ویژه به‌خاطر امنیت و آرامش نزدیک به ۱۰۰۰ زن مسلمان و عدم مداخله در زندگی روزانه ساکنان.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹ آذر ۱۳۹۰ (۲۰دسامبر ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا