دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

حیدرملا: جابجایی ساکنان اشرف بدون تضمین بین المللی مجاز نیست

سخنگوی رسمی العراقیه:جابجایی ساکنان اشرف بدون التزام به معیارهای بین المللی مجاز نیست

وکلا و حقوقدانان مدافع اشرف و اعضای کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق باید مجاز باشند از کمپ لیبرتی قبل از هر گونه جابجایی بازدید و آنرا تأیید کنند

سازمان ملل در قبال وضعیت ساکنان اشرف  تا تعیین تکلیف نهایی تک تک آنها مسئولیت تام و تمام دارد

سخنگوی العراقیه و گزارشگر کمسیون حقوق بشرعراق، حیدرملا، دریک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد:

 اجرای توافق امضاء شده بین یونامی و دولت عراق برای انتقال گروهی از ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی مشروط به فراهم نمودن شرایط این کار در کمپ جدید بر اساس معیارهای بین المللی  است و رعایت حقوق ساکنان و احترام گذاشتن به حق مالکیت آنها بر اموالشان بخشی از همین معیارهاست.  
اما گزارشهای مربوط به زندان سازی در محل جدید،باعث افزایش نگرانیهای بین المللی در مورد بدرفتاری با ساکنان اشرف در صورت انتقال به کمپ لیبرتی شده است، از اینرو سازمان ملل می بایست اقدامات جدی و شفافی را برای ممانعت از نقض حقوق ساکنان اشرف اتخاذ نماید. وکلا و حقوقدانان مدافع اشرف و اعضای کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق باید مجاز باشند از موقعیت کمپ لیبرتی قبل از هر گونه جابجایی بازدید و آنرا تأیید کنند. 
ساکنان کمپ اشرف در عراق بموجب معاهدات بین المللی بسر می برند و آخرین توافق امضا شده بین سازمان ملل و دولت عراق نیز اثباتی بر همین امر است. 
کمیساریای عالی پناهندگان که برای باز تأیید موقعیت پناهندگی ساکنان اشرف مسئولیت پذیرفته است، می باید کار خود را در اشرف شروع کند و تأخیر در این کار، به هر دلیل  و منجمله بدلیل کارشکنی های شناخته شده دولتی، پذیرفته نیست. سازمان ملل در قبال وضعیت ساکنان اشرف  تا تعیین تکلیف نهایی تک تک آنها مسئولیت تام و تمام دارد و هیچ اهمالی در انجام این مسئولیت با توجه به سوابق ناگواری که در رفتار دولت عراق با این ساکنان وجود داشته است، قابل قبول نیست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا