دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

نماینده العراقیه در آمریکا: دولت مالکی به خواست رژیم ایران علیه مجاهدان اشرف تو‌طئه میکند

ایهم السامرایی نماینده العراقیه در آمریکا: دولت مالکی به خواست رژیم ایران علیه مجاهدان اشرف توطئه می کند

ما با استفاده از همه روشها برای حفاظت آنها  تلاش می کنیم

دکتر ایهم السامرایی نماینده العراقیه در آمریکا، وزیر برق عراق درکابینه دکتر ایاد علاوی، دریک بیانیه مطبوعاتی  نسبت به انتقال مجاهدان اشرف از این قرارگاه به مکان دیگری هشدار داد و گفت: ما با استفاده از همه روشها برای حفاظت ساکنان اشرف تلاش میکنیم و ما در یک مسابقه زمانی در حفا ظت از آنها دربرابرتوطئه های ملایان حاکم برایران هستیم.  
وی درمورد محاصره ضد انسانی اشرف به ویژه محاصره پزشکی گفت : این اقدا مات که دولت عراق انجام میدهد در شمار کارهایی است که  مالکی به خواست رژیم ایران برای ازمیان برداشتن مخالفان این رژیم  انجام می دهد. 
دکتر ایهم السامرایی تأکید کرد مجاهدین خلق آروزها و خواستهای مردم ایران را نمایندگی می کنند و  من امیدوارم که قرارگاه اشرف در سایه یک نظام دموکراتیک و پاک در داخل  عراق باقی بماند و امیدوارم که این قرارگاه سمبلی برای همه مبارزین در سراسر جهان باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا