سال ۱۳۹۰

خانم مریم رجوی، ضمن استقبال از تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا خواستار اعمال فوری تحریمهای همه جانبه علیه رژیم ایران شد

تحریمها ضروری است اما  پاسخ نهایی پروژه تسلیحات اتمی رژیم ملایان،  حمایت از مبارزة مردم ایران برای تغییر این رژیم است.

 به‌دنبال تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تحریمهای نفتی علیه رژیم ملایان، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، گفت: مقاومت ایران از تصمیم امروز شورای وزیران استقبال می‌کند و خواستار اعمال فوری و بلادرنگ این تحریمها است.

مقاومت ایران بیش از دو دهه است که به اعمال تحریمهای همه جانبه نفتی و مالی دیکتاتوری دینی و تروریستی حاکم بر ایران فراخوان داده است. وی افزود: در حالیکه رژیم آخوندی با تمام قوا تلاش می‌کند به سلاح اتمی دست یابد، شروع این تحریمها از پنج ماه دیگر فرصت بسیار زیادی در اختیار این رژیم قرار می‌دهد که به طرحهای شومش جامه عمل بپوشاند.

تحریمهای همه جانبه و اعمال فوری آنها، یک جزء ضروری و غیرقابل صرفنظر کردن برای متوقف کردن پروژه تسلیحاتی اتمی رژیم آخوندی است و باید هر چه سریعتر تکمیل شود. اما در شرایطی که نرمش جامعه بین المللی در سالهای گذشته این رژیم را به بمب اتمی بسیار نزدیک کرده است، تحریمها پاسخ نهایی پروژه اتمی این رژیم نیست. راه حل نهایی تغییر رژیم آخوندی است که دستیابی به بمب اتمی بخشی از استراتژی اش برای بقاست و هرگز از آن دست نمی کشد. لذا تحریمها در صورتی مؤثر است که با حمایت از مبارزة مردم ایران برای تغییر رژیم همراه باشد.

واقعیت این است که سیاست مماشات و تعامل با رژیم آخوندی، تلاش می‌کند که تحریمهای تصویب شده را سست کند و به تعویق ‌اندازد یا با قائل شدن استثناء بر اساس مصالح اقتصادی و سیاسی، آن را از جدیت بیندازد.

آن روی سکه این سیاست، عدم پایبندی آمریکا و جامعه بین المللی به تعهداتش در قبال حفاظت ساکنان اشرف و اصرار بر ادامة برچسب نامشروع تروریستی علیه مجاهدین خلق ایران در آمریکا است. این لیست‌گذاری ارادة جامعة بین‌المللی برای اعمال قاطعیت علیه بانکدار مرکزی تروریسم را سست کرده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳بهمن۱۳۹۰ (۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا