سال ۱۳۹۰

بنا بر توصیه و اطمینان های خانم کلینتون۴۰۰ تن از ساکنان اشرف در روزهای آینده به درخواست خانم رجوی به کمپ لیبرتی میروند

 گروههای بعدی، پس از تأمین اطمینان های حداقل، بویژه خارج شدن پلیس از داخل کمپ لیبرتی به منظور ممانعت از هرگونه تنش و خشونت و کشتار مجدد ساکنان، خواهند رفت.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران موافقت ۴۰۰ تن از ساکنان اشرف را برای انتقال به کمپ لیبرتی در اولین زمان ممکن اعلام کرد. او در ۲۵بهمن خواستار مداخله خانم کلینتون و تصمیم نهایی درباره انتقال نخستین گروه از ساکنان اشرف به لیبرتی شده بود.

روز گذشته خانم رجوی، پس از اطلاع از توصیه و اطمینان های خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا، از ساکنان اشرف درخواست کرد اولین گروه ۴۰۰ نفری ساکنان اشرف در روزهای آینده به کمپ لیبرتی بروند تا جایی برای تردید در حسن نیت آنها باقی نماند؛ هر چند که با بردن کلیه خودروها و اموال منقولشان موافقت نشده است.

 انتقال گروههای بعدی پس از اعلام موافقت نماینده ویژه دبیرکل و دولت عراق، با اطمینان های حداقل، بویژه خارج شدن پلیس از داخل کمپ لیبرتی به منظور ممانعت از هرگونه تنش و خشونت و کشتار مجدد ساکنان، صورت خواهد گرفت. این برای امنیت و آرامش زنان از اهمیت مضاعف برخوردار است.

در ۳۰ آذر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، موافقت ساکنان اشرف را با انتقال ۴۰۰تن از آنان به کمپ آزادی  با تضمین  اطمینان های حداقل اعلام کرد. او همچنین در ۷ دی اعلام کرد ۴۰۰ تن از ساکنان اشرف به نشانه ابراز حسن نیت آماده اند در ۱۰دی (۳۰دسامبر)  با اموال منقول و خودروهایشان به کمپ لیبرتی بروند. این موضوع، بارها توسط خانم رجوی از جمله در ۱۳بهمن تکرار شده، اما تاکنون از جانب آقای مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل و دولت عراق پاسخ مثبت نگرفته است.

در ۱۱بهمن، آقای کوبلر آمادگی کمپ لیبرتی را برای انتقال ساکنان اشرف اعلام کرد. این درحالیست که این محل هنوز هم آب آشامیدنی و آب برای شستشو ندارد و خریدن آب بر عهده ساکنان گذاشته شده است. مهمتر اینکه، برخلاف یادداشت تفاهم امضاء شده توسط نماینده ویژه دبیرکل و نماینده دولت عراق، لیبرتی از استانداردهای بشردوستانه و حقوق بشر از جمله آزادی تردد که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد آن را خاطر نشان کرده است، از دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی  و از امکان دیدار با وکلا و خانواده ساکنان، برخوردار نیست و تنها زیرساخت های فنی آن مورد تأیید یک تکنیسین سرپناه سازی قرار گرفته است. این درحالیست که کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، ساکنان اشرف  را ”پناهجویان“ و ”افراد مورد نگرانی“ و برخوردار از حفاظت های بنیادین  امنیت و سلامت و رفاه، شناخته است.

مقاومت ایران با یادآوری التزامات دولت عراق به قوانین و کنوانسیون های بین المللی و تأکیدات مکرر دبیرکل بان کیمون بر اصل مسئولیت حفاظت (آرتوپی) و نیز نامگذاری سال ۲۰۱۲ در همین رابطه بعنوان «سال پیشگیری»، از آقای کوبلر میخواهد، تسلیم فشارها و خواسته های غیر قانونی علیه پناهجویان و حقوق و حفاظت های بنیادین آنها نشود. استانداردهای بشردوستانه، حقوق بشر و استانداردهای بین المللی حفاظت پناهندگان، صرفنظر کردنی نیستند. ساکنان اشرف، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران  به جابجایی اجباری با فشار و تهدید، تن نخواهند داد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷بهمن۱۳۹۰ (۱۶فوریه۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا