سال ۱۳۹۰

درهای کمپ لیبرتی باید به روی وکیلان و خبرنگاران باز باشد و بتوانند با ساکنان دیدار و گفتگو کنند

 هر کس استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشر و استانداردهای بین المللی حفاظت پناهندگان به‌ویژه آزادی رفت و آمد در یک «جابجایی داوطلبانه» را تأیید کرده است، بهتر است در برابر خبرنگاران و ساکنان ظاهر شود و پاسخگو باشد.

بعدازظهر روز جمعه ۲۸بهمن، به درخواست مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، ۴۰۰تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف به کمپ لیبرتی می‌روند.

اما برخلاف پروپاگاند و اظهارات تبلیغاتی، حداقل اطمینانها تأمین نشده و هیچکس استانداردهای انسانی و بشردوستانه را در این کمپ تأیید نکرده است. در اظهارات مزورانه تبلیغاتی تلاش می شود زیر ساختهای فنی از قبیل تعداد شیرهای آب ( بدون آب آشامیدنی)، که یک تکنیسین سرپناه سازی آنها را گزارش کرده است با تأمین استانداردهای انسانی یکسان جلوه داده شود.

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بر ضرورت آزادی رفت و آمد و برخورداری ساکنان به‌ عنوان پناهجویان و «افراد مورد نگرانی» از حفاظتهای پایه یی امنیت و رفاه آنها تأکید کرده است.

دعوت از خبرنگاران نباید فقط به منظور بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی و مانند گذشته بدون دسترسی به ساکنان و بدون دیدار و گفتگو با آنها باشد.

هر کس استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشر و استانداردهای بین المللی حفاظت پناهندگان در یک «جابه‌جایی داوطلبانه» را تأیید کرده است، بهتر است در برابر خبرنگاران و ساکنان ظاهر شود و پاسخگو باشد. بدون آزادی رفت و آمد، دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی ، دیدار با وکیلان و خارج شدن مأموران مسلح عراقی از محوطه داخل کمپ چیزی جز زندان تحت نام ”لیبرتی“ در کار نیست. 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸بهمن۱۳۹۰ (۱۷فوریه۲۰۱۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا