سال ۱۳۹۰

لیبرتی از کمترین استاندارهای انساندوستانه و حقوق بشری برخوردار نیست

 دروغهای شلتراکسپرت مبنی بر اینکه زیر ساختهای لیبرتی برای ۵۵۰۰ نفر آماده است فاش می شود.

در اطلاعیه ۳۱ژانویه یونامی درباره وضعیت کمپ لیبرتی اعلام شده بود «ساختار و امکانات کمپ لیبرتی طبق استانداردهای انساندوستانه بین‌المللی تصریح شده در MOU است». یک گزارش تکنیکی به تاریخ ۳۰ژانویه که توسط یک شلتر اکسپرت تهیه شده و مبنای اطلاعیه یونامی بود،

تصریح می کرد: کمپ «به تازگی برای جا دادن ۵۵۰۰نفر شکل داده شده است». اطلاعیه یونامی وانمود می‌کرد لیبرتی مورد تأیید کمیساریای عالی پناهندگان است. اما UNHCR در اطلاعیه اول فوریه خود تصریح کرد: محل جدید «در دست آماده سازی است“ و “کمیساریا در زمینه فنی برای بهبود زیرساختهای کمپ مشاوره می دهد».

حال یک روز پس از ورود ۳۹۷تن از ساکنان اشرف به لیبرتی، به وضوح روشن شده است که گزارش شلتر اکسپرت سراپا غیرواقعی بوده است و کمپ لیبرتی نه تنها برآورد کننده استانداردهای حقوق بشری نیست، بلکه حتی زیرساخت آن نیز استانداردهای انساندوستانه را برآورده نمی کند.

بنگالها و سرویسها آنقدر کثیف و آلوده است که به سادگی قابل استفاده نیست و ساکنان شب گذشته مجبور شدند در اتوبوسها به سر ببرند. مشکل کمبود آب و آبرسانی به شدت وجود دارد و برق نیز مانند زندان از ساعت ۲۲۳۰ به بعد قطع می شود .

به‌نظر می رسد شلتر اکسپرت وادار به تهیه یک گزارش غیرواقعی شده است و به همین خاطر پیش نویس اولیه «گزارش تکنیکی» را برای وارد کردن تصحیحات برای مقامهای سیاسی یونامی ارسال کرده بود!

قبل از این گزارش، یک سریال عکسهای تبلیغاتی در اختیار ساکنان اشرف و نمایندگان آنها و همچنین در اختیار UNHCR، OHCHR، مقامها و نمایندگان آمریکایی و اروپایی قرار داده شده بود تا لیبرتی را یک بهشت دلپذیر نشان دهد. حال معلوم می شود این گزارش و عکسها برای توجیه فرستادن ناموجه و غیرقانونی و عجولانه ساکنان اشرف به لیبرتی بوده است.

از اوایل دسامبر تا کنون، ساکنان اشرف، نمایندگان و وکیلان آنها، ۲۳شخصیت برجسته آمریکایی، رئیس رابطه با عراق پارلمان اروپا، ژنرال دیوید فیلیپس و سرهنگ وسلی مارتین (که هر دو مسئول حفاظت اشرف بوده اند) و بسیاری دیگر مصرانه خواستار بازدید از لیبرتی قبل از انتقال ساکنان بودند. اما به نحو غیرقابل فهمی با این خواست مشروع و منطقی مخالفت می شد. واضح است که نتیجه چنین بازدیدی بدون تردید این بود که این کمپ فاقد حداقل استانداردها است و ساکنان نباید به آن منتقل شوند.

علاوه بر وضعیت غیرقابل قبول تأسیسات و زیرساختها و فقدان حداقلهای حقوق بشری مانند آزادی رفت و آمد، دسترسی به وکیلان و خبرنگاران، آزادی ورود بازدیدکنندگان و همچنین وجود نیروهای مسلح عراقی، نحوه انتقال ساکنان به لیبرتی و جلوگیری از انتقال بسیاری از اموال آنها، نقض آشکار یادداشت تفاهم بین ملل متحد و دولت عراق و نامه ۱۵فوریه نماینده ویژه به ساکنان درباره ترتیبات انتقال است. برخی از اقلامی که نیروهای عراقی در حضور ناظران ملل متحد از انتقال آنها جلوگیری کردند عبارتند از دارو و تجهیزات پزشکی، ژانراتور، وسایل دفتری مانند میز و صندلی و زیراکس، آبگرمکن، وسایل تأسیساتی، لوازم بهداشتی، کمد و… این درحالی است که در نامه ۱۵فوریه نماینده ویژه تصریح شده ساکنان می توانند همه کالاها و تجهیزات پزشکی خود را به لیبرتی منتقل کنند و درMOU نیز تصریح شده دولت عراق اجازه می‌دهد ساکنان متعلقات قابل انتقال خود را به لیبرتی منتقل کنند.

مقاومت ایران با تصریح بر اینکه وضعیت لیبرتی به هیچ وجه قابل قبول و ادامه نیست و با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی تقدیر و تشکر از دولت عراق تنها مشوق نقضها و اقدامهای سرکوبگرانه بیشتر است، دبیرکل ملل متحد و نماینده ویژه وی و همچنین دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را به محکوم کردن وضعیت کنونی لیبرتی و نقضهای دولت عراق فرا می خواند.

 دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰ بهمن ۱۳۹۰ ( ۱۹ فوریه ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا