سال ۱۳۹۰

نصب دستگاههای استراق سمع در جنب لیبرتی بر روی دکلهای ۱۵متری

 بر اساس گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی, نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات ملایان با کمک دولت عراق, برای شنود مکالمات ساکنان، روی دکلهای ۱۵متری در مجاورت کمپ لیبرتی دستگاههای استراق سمع پیشرفته نصب کرده اند.

 براساس این گزارشها دستگاههای استراق سمع طوری نصب شده اند که بنگالهای محل استقرار ساکنان را مورد پوشش قرار دهد.

از سوی دیگر همچنانکه در اطلاعیه شماره ۴ آمده است, در نقاط مختلف کمپ دوربینهای قوی جاسوسی کار گذاشته شده است تا همه رفت و آمدهای داخل کمپ را کنترل کنند.

براساس همین گزارشها خروجی دستگاههای استراق سمع و دوربینهای جاسوسی در اختیار رژیم ایران قرار میگیرد، چیزی که خطرات جدی امنیتی برای ساکنان و خانواده‌های آنها به‌همراه دارد.

دوربینهای جاسوسی و دستگاههای استراق سمع در حالی نصب شده است که نیروهای مسلح عراقی در یک مقر فرماندهی و سه مقر فرعی نیروی مسلح در داخل کمپ مستقر شدهاند و خودروهای پلیس نیز در کمپ گشت میزنند. علاوه بر این نیروهای عراقی دو مرکز دیگر را در داخل کمپ تحت عنوان مرکز پزشکی و مرکز حقوق بشر در اختیار گرفتهاند که کاری جز اعمال فشار و کنترل بر ساکنان ندارد.

این وضعیت شکی باقی نمی‌گذارد که کمپ لیبرتی یک زندان با کنترل امنیتی بسیار بالا است و تمامی اهرمهای آن در دست فاشیزم دینی حاکم بر ایران است که به این وسیله می‌خواهد اصلی ترین اپوزیسیون خود را منهدم نماید.

طبق سندی که شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ۲اسفند (لیبرتی-شماره۶) خود فاش کرد نخستوزیری عراق پس از انتقال شماری از ساکنان اشرف, به رژیم آخوندی اطمینان داد «مجاهدین در لیبرتی تحت کنترل مستقیم نیروهای عراقی خواهند بود» و این شرایط«این سازمان را فلج میکند و… در لیبرتی حکم مردگان را پیدا میکنند» .

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲ اسفند ۱۳۹۰(۲۱فوریه۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا