سال ۱۳۹۰

ترکیدن لوله اصلی فاضلاب لیبرتی همزمان با حضور نماینده ویژه دبیرکل و نماینده دولت عراق

 غیرقابل استفاده بودن زیرساختهای لیبرتی و ضرورت تحقیق مستقل پیرامون چگونگی تأیید لیبرتی برای استقرار ساکنان اشرف از سوی یونامی.

بعداز ظهر روز پنجشنبه ۴اسفند (۲۳فوریه۲۰۱۲) لوله اصلی منبع فاضلاب لیبرتی ترکید و بخش وسیعی از محوطة لیبرتی را فراگرفت. ساکنان با یک تلاش جمعی و با وسایل اولیه و با کیسههای شن توانستند گسترش فاضلاب را که به یک متری بنگالها رسیده بود متوقف کنند.( عکسها ضمیمه است ) .

علت این حادثه که همزمان با حضور مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل در عراق؛ و جورج باکوس، نماینده دولت عراق؛ صورت گرفت، فرسودگی بیش از اندازه سیستمهای خدماتی و عدم تخلیه به موقع منبع اصلی فاضلاب است.

تجربه روزهای اخیر نشان می‌دهد زیرساختهای این کمپ از جمله آب و برق و فاضلاب یا مستهلک است یا با مشکلات اساسی مواجه است و به‌هیچوجه پاسخگوی نیازهای اولیه یک گروه کوچک از افراد، چه برسد به یک جمع ۴۰۰ نفره نیست. گزارش تکنیکی ۱۰بهمن و اطلاعیه ۱۱بهمن (۳۱ ژانویه) یونامی در مورد زیرساختهای لیبرتی به طور مطلق عاری از صحت بوده است و انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی غیرقانونی و نقض آشکار استانداردهای انساندوستانه بوده ا ست.

آقای مارتین کوبلر در اطلاعیه ۱۱بهمن اعلام کرد: «کمیساریای عالی پناهندگان و دفتر حقوق بشر یونامی اکنون این را که ساختار و امکانات کمپ لیبرتی طبق استانداردهای انسانی بینالمللیِ تصریح شده در MOU است ، مورد تأیید قراردادهاند».

در گزارش یک تکنسین سرپناهسازی به تاریخ ۱۰بهمن که مبنای اطلاعیه یونامی است، تصریح شده است: «کمپ به تازگی برای جادادن ۵۵۰۰نفر شکل داده شده است» و «مخزن فاضلاب با ظرفیت کافی موجود است». گزارش تأکید میکند:«یک ارزیابی مشترک نهایی از بخش ۱ با دولت عراق و تیم کمیساریا در روز ۲۸ژانویه (۸بهمن) برای جادادن فوری ۸۰۰ نفر انجام شده است… این ارزیابی مشترک با سرهنگ صادق و سرهنگ حقی صورت گرفته است» . سرهنگ صادق سردژخیمی است که سرکردگی قتلعام مرداد۸۸ و فروردین۹۰ را به عهده داشته است .

نتیجهگیری نهایی گزارش می نویسد : «بعد از چندین بازدید از کمپ لیبرتی و ارزیابی مشترک با نمایندگان دولت عراق در روزهای ۱۷ تا ۲۸ژانویه نکات زیر قابل تأیید هستند: از نقطه نظر تکنیکی و در انطباق با استانداردهای شناخته شده پناهگاه و کمپ در چارچوب کمیساریای پناهندگی..لیبرتی میتواند مناسب برای جا دادن ساکنان (اشرف) در نظر گرفته شود».

هم اکنون از آنجا که همگان شاهد هستند لیبرتی نه تنها استانداردهای انساندوستانه برای ۴۰۰نفر را برآورده نمیکند، بلکه این استانداردها به سادگی و در کوتاه مدت نیز قابل تأمین نیست، مقاومت ایران خواهان یک تحقیق مستقل بینالمللی در باره چگونگی تهیه گزارش ۱۰بهمن و تأیید کمپ لیبرتی برای استقرار ساکنان اشرف است. به اذعان نماینده ویژه استقرار ساکنان اشرف در این کمپ ممکن است بیش از دو سال طول بکشد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ اسفند ۱۳۹۰( ۲۴فوریه۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا