سال ۱۳۹۰

گزارش جدید آژانس گویای تشدید تلاش رژیم ملایان برای دستیابی به سلاح اتمی است

 بنا بر گزارش جدید آژانس  بین المللی انرژی اتمی،  فاشیسم دینی حاکم بر ایران سرعت تولید اورانیم غنی شده ۲۰درصدی را در سه ماه گذشته سه برابر افزایش داده است و حدود ۱۱۰کیلو اورانیوم غنی شده با غلظت ۲۰درصد در اختیار دارد.

 بخش اعظم این تولیدها در قم صورت گرفته که حدود ۷۰۰سانتریفیوژ در آن مشغول  به کار هستند.

بر اساس همین گزارش در سه ماه گذشته ۲۶۰۰ سانتریفیوژ جدید در نطنز نصب شده است و از ماه نوامبر تاکنون میزان سانتریفیوژها در نطنز از۳۷ آبشار به ۵۲ آبشارافزایش یافته است. طبق گزارش  در حال حاضر رژیم آخوندی ۵۴۵۱ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت ۵درصد در اختیار دارد. 

بنا بر این گزارش، رژیم علاوه بر جلوگیری از دیدار بازرسان آژانس از سایت پارچین برای تحقیق در مورد ابعاد نظامی برنامه هسته ای ، در مورد مفقود شدن ۱۹/۸ کیلوگرم فلز اورانیوم در حین آزمایشات سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ در آزمایشگاه جابر بن حیان، پاسخی به آژانس ارائه نکرده است. رژیم در پاسخ به درخواست آژانس برای دستیابی به پرونده و پرسنل آزمایشهای  مربوط به تبدیل فلز اورانیوم، پاسخ داده است که «مدارک مرتبط و پرسنل درگیر در این آّزمایشها دیگر در دسترس نیستند».

دستیابی به بمب اتمی بخشی از استراتژی رژیم ملایان برای بقاست و هرگز از آن دست نمی کشد. گزارش جدید آژانس به‌خوبی مبین این واقعیت است که رژیم ملایان  پس از شروع  بهار عرب  و سرنگونی دیکتاتور لیبی و چشم انداز سرنگونی دیکتاتور سوریه و در مواجهه با بحرانهای بیسابقه داخلی و بین المللی، تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را شدت بخشیده است.

گزارش جدید آژانس و تاکیدهای خامنه ای در روز ۳ فوریه مبنی بر ادامه برنامه اتمی رژیم تحت هر شرایطی، بار دیگر نشان  می دهد که مذاکره با این رژیم ، تنها زمان ضروری برای دستیابی به سلاح اتمی را در اختیار آن  قرار می دهد.

اعمال تحریمها علیه رژیم ملایان اگرچه بسیار ضروری هستند و باید هرچه سریعتر به طور همه جانبه اجرا شوند، اما راه حل نهایی برای جلوگیری از دستیابی فاشیسم دینی حاکم بر ایران به بمب اتمی تغییر رژیم است و تحریمها تنها در صورتی مؤثر خواهند بود که با حمایت از مبارزة مردم و مقاومت ایران برای تغییر رژیم همراه باشند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶اسفند۲۰۱۲ (۲۵ فوریه۲۰۱۲ )

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا