دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

واشینگتن تایمز: دبیرکل ملل متحد! رئیس جمهور اوباما!زندانی به نام لیبرتی

یلینا رز-لهتینن، رئیس کمیته امور خارجی کنگره آمریکا: 
امنیت و سلامت ساکنان اشرف باید تضمین شود، نه به جابجایی اجباری.دولت آمریکا و سازمان ملل باید تضمین کنند که ساکنان اشرف که در لیبرتی مستقر هستند.

از حق خدمات پایه ای، دیدار با وکلا و دیدار با خانواده برخوردار باشند و توسط مقامات عراقی مورد آزار و اذیت قرار نگیرند.

نمایندگان کنگره آمریکا باب فیلنر و دَینا روهراباکر:
حضور نیروهای مسلح عراقی نشان میدهد که تضمینهای حداقل حفاظت ساکنان اشرف در مقابل آزار دولت عراق که توسط آمریکا و ملل متحد قول داده شده بود، درعمل وجود ندارد. این نیروها باید به خارج از آن منتقل شوند،

۱۱۰ تن از اعضای مجلسین انگلستان از دبیرکل ملل متحد میخواهند از مخالفان ایرانی حفاظت کنند.
کمپ لیبرتی، برخلاف بیانیه ۳۱ ژانویه یونامی، با استانداردهای بین المللی همخوانی ندارد. سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا باید تضمین کنند که نیروهای مسلح عراقی کمپ را ترک کنند و ساکنان از آزادی رفت و آمد برخوردار باشند.

اعضای پارلمان سوئیس:

ما از دبیرکل ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا میخواهیم ضمن تأمین اطمینانهای حداقل حفاظت و سلامت برای ساکنان اشرف، اقدامات شرم آور دولت عراق را محکوم کنند.

کارشناسان عالیرتبه حقوق بشر اعضای کمیته مشورتی شورای حقوق بشر ملل متحد:
لیبرتی به هیچ وجه از حداقلهای ضروری استانداردهای انسانی و حقوق بشرانه یک کمپ پناهندگی برخوردار نیست. حقوق بنیادین در کمپ لیبرتی باید حفاظت شود و نیروهای مسلح باید کمپ را ترک کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا