سال ۱۳۹۱

ایران: ۱۰ اعدام طی دو روز در شهرهای مختلف

 رژیم ضدبشری آخوندی، در یک اقدام سبعانه، سه زندانی را در زندان مرکزی شهر کرد (غرب ایران) و دو زندانی دیگر را در شهر طبس(شرق ایران) به دار آویخت (رسانه های حکومتی-۲۲فروردین). در روز پیش از آن نیز ۵زندانی در زندانهای بم و کرمان(جنوب ایران) به دار آویخته شدند.

فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، ناتوان از مقابله با بحرانهای داخلی و بین المللی، در سراشیب سرنگونی، به منظور شدت بخشیدن به جو رعب و وحشت در جامعه، چاره را در تشدید سرکوب و خفقان و افزایش اعدامهای وحشیانه یافته است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴فروردین۱۳۹۱ (۱۲ آوریل۲۰۱۲)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا