سال ۱۳۹۱

لیبرتی – اطلاعیه شماره ۲۳

 دولت عراق در نقض آشکار یادداشت تفاهم با ملل متحد با استقرار مزدوران اطلاعات آخوندی در لیبرتی و شکنجه روانی ساکنان موافقت می‌کند.

وزارت اطلاعات رژیم آخوندی،  در صدد است همزمان با جابه‌جایی ساکنان اشرف به لیبرتی، مزدوران خود را  که از ۲۶ماه پیش در اطراف اشرف مشغول شکنجه روانی ساکنان هستند، به لیبرتی منتقل کند. سفارت رژیم آخوندی در بغداد موافقت دولت عراق برای استقرار این مزدوران در لیبرتی را  کسب کرده است.

اینها همان مزدورانی هستند که تحت عنوان خانواده ساکنان اشرف از فوریه ۲۰۱۰ به طور مستمر  در مقابل اشرف حضور داشته و هر چند یک بار با مزدوران تازه نفس تعویض می‌شوند.

دولت عراق بخشی از کمپ لیبرتی را که جداسازی کرده در اختیار سفارت قرار داده تا به مزدوران اختصاص دهد و علی رشادتمند، مأمور شناخته شده اطلاعات آخوندی در سفارت،  مسئول راه اندازی این محل است. اکبرزاده و احمد هاجری دو تن از گردانندگان کارزار شکنجه روانی که در ۲۶ ماه گذشته به طور عمده  در اشرف حضور داشته اند،  قرار است زودتر از بقیه در لیبرتی مستقر شوند. وزارت اطلاعات آخوندی همچنین قصد دارد تمامی امکانات خود را از  اشرف  به لیبرتی منتقل کند .

طرح ابلهانه و خام خیالانه رژیم آخوندی و دست نشاندگان عراقیش این است که با تحت فشار قرار دادن مجاهدین آنها را در هم شکسته و به تسلیم و بازگشت به ایران بازگردانند.

موافقت دولت عراق با انتقال شکنجه گران و مزدوران اطلاعات آخوندی به لیبرتی و فراهم کردن تسهیلات برای استقرار آنها در این محل، مشارکت در جنایت علیه بشریت و نقض آشکار و وخیم یادداشت تفاهم امضاشده بین این دولت و ملل متحد است. یادداشت تفاهم با تأکید بر تعهد دولت عراق به حقوق بشر بین المللی تصریح می‌کند که این دولت می بایست تضمین کند که کمپ لیبرتی ” از استانداردهای حقوق بشری و انساندوستانه برخوردار باشد”.

مقاومت ایران از دبیرکل ملل متحد، نماینده ویژه دبیرکل، یونامی و همچنین وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه وی و سفارت آمریکا در بغداد می‌خواهد از دایر کردن یک شکنجه گاه جدید در کنار لیبرتی و نقض یادداشت تفاهم جلوگیری کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۱(۱۴ آوریل ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا