سال ۱۳۹۱

دولت عراق در یک اقدام ضد انسانی از انتقال امکانات ضروری معلولان و مجروحان به لیبرتی جلوگیری کرد

 در حالیکه لیبرتی فاقد هر گونه امکان برای معلولان و مجروحان است، از انتقال خودروهای خاص معلولان و بنگالهای ویژه که سالها با آن آداپته شده اند، جلوگیری شد, این نقض بسیاری از معاهدات بین المللی و در عداد جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جامعه جهانی است

ساعت ۶ بامداد روز دوشنبه ۲۸ فروردین، چهارمین گروه از ساکنان اشرف پس از ۱۱ساعت و نیم بازرسی موهن و آزار دهنده با اعمال محدودیتهای بیسابقه به لیبرتی منتقل شدند.

بازرسی وسایل این گروه از روزهای قبل شروع شده بود. دولت عراق علاوه بر ممانعت از انتقال بسیاری از وسایل ضروری، در یک اقدام بیرحمانه و ضد انسانی، از انتقال الزامات اولیه زندگی مجروحان و معلولانی که در این گروه بودند، جلوگیری کرد. کسانی که بخش عمده بدن آنها فلج است، بهه هیچ وجه قدرت راه رفتن ندارند و روی ویلچر هستند.

از جمله وسایلی که از انتقال آنها جلوگیری شد خودروهای ویژه یی است که برای جابه‌جایی معلولان درست شده و بنگالهایی که برای استقرار آنها ساخته شده و حمام و توالت متناسب با آنها و رمپ برای ویلچر دارد. وسایلی است که آنها مدت زمان زیادی با آنها آداپته شده اند و جزء لاینفک زندگی روزمره آنهاست. جلوگیری از انتقال این وسایل صرفأ برای اعمال فشار و شکنجه ساکنان است.

ممانعت از انتقال این وسایل در حالی است که دولت عراق به‌رغم تقاضاهای مکرر ساکنان از هر گونه سازندگی و حتی ساختن رمپ برای معلولان و سالمندان در لیبرتی که سراسر سنگلاخ است، جلوگیری می کند. مراجعات مکرر نمایندگان ساکنان در اشرف و خارج از عراق در روزهای اخیر به مقامهای عراقی و ملل متحد برای انتقال مجروحان  به جایی نرسید.

محروم کردن مجروحان و معلولان از وسایل اولیه و اعمال فشار بر آنها که در هر کجا و در هر شرایطی و با هر استانداردی باید مورد مراعات ویژه قرار گیرند، نقض آشکار قانون بین المللی انساندوستانه، حقوق بشر بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون چهارم ژنو، میثاق حقوق مدنی سیاسی و بسیاری دیگر از معاهدات بین المللی است که عراق آنها را امضا کرده است. این رفتار همچنین نقض صریح و وخیم کنوانسیون حمایت از معلولان  است که عراق به تازگی به آن پیوسته است.

این اقدامها به‌ وضوح از مصادیق جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جامعه بین المللی است که مقامهای عراق هم اکنون به‌خاطر آن در دادگاه اسپانیا تحت تحقیق قرار دارند.

مقاومت ایران، ملل متحد و دولت آمریکا را به اقدام فوری برای جلوگیری از این رفتار ضد انسانی دولت عراق با ساکنان اشرف و لیبرتی به‌ویژه بیماران و مجروحان و معلولان فرا می خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹ فروردین ۱۳۹۱ (۱۷ آوریل ۲۰۱۲)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا