سال ۱۳۹۱

لیبرتی – شماره ۲۶

 جمع آوری تی والهای حفاظتی از اطراف بنگالها در لیبرتی، همزمان با استقرار زرهپوشها, فروش و سرقت تی والها، سپر بازدارنده در مقابل انفجار و طوفان شن، توسط نیروهای عراقی.

همزمان با استقرار زرهپوشها در  کمپ لیبرتی، نیروهای عراقی تی والهای اطراف بنگالها را جمع می کنند. این تی والها یک سپر حفاظتی در مقابل انفجار و طوفان شن می باشد که در این منطقه بسیار مرسوم است.

نیروهای عراقی این تی والها را، که سالهای قبل توسط نیروهای آمریکایی کار گذاشته شده است، به سرقت می برند و به‌فروش می رسانند.

مراجعات مکرر ساکنان به نیروهای عراقی و نماینده دولت عراق و در خواستهای مکرر شفاهی و کتبی نمایندگان ساکنان از نمایندگان سازمان ملل و آمریکا برای جلوگیری از برداشتن تی والها به جایی نرسیده است. ساکنان حتی پیشنهاد کردند اگر نیروهای عراقی می خواهند این تی والها را بفروشند، حاضرند قیمت آن را بپردازند تا بنگالهای سست و فرسوده بیش از این بی‌حفاظ نشوند.

در روز ۹فروردین (۲۸مارس) مجاورت لیبرتی هدف خمپاره قرار گرفت و از ۲۰ آوریل نیروهای عراقی با زرهیهای چرخدار و مسلسلهای سنگین در ایستگاه پلیس در داخل لیبرتی و در چهار پست آن در چهار طرف کمپ مستقر شده اند.

مقاومت ایران با یادآوری این که ساکنان اشرف و لیبرتی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون ۴ ژنو  هستند و توسط کمیساریای عالی پناهندگان به‌ عنوان  پناهجو و «افراد مورد نگرانی» و تحت حفاظت بین المللی به‌رسمیت شناخته شده اند، از دولت آمریکا و سازمان ملل می خواهد به وظیفه خود در قبال حفاظت و سلامت و امنیت  آنان عمل نموده و به تعرضهای مستمر دولت و نیروهای عراقی از جمله برداشتن تی والها و استقرار زرهیها پایان دهند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ اردیبهشت ۱۳۹۱(۲۴ آوریل۲۰۱۲)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا