سال ۱۳۹۱

تخریب و آسیب رساندن شدید به بنگالهای معلولان توسط نیروهای عراقی

 نیروهای عراقی روز یکشنبه ۵شهریورماه، دو بنگال از شش بنگال ویژه معلولان را، که از ۱۷مرداد (۷اوت) برای بازرسی به محل گردان عراقی برده شده بود، در حالی که آن را به شدت تخریب کرده بودند، به ساکنان برگرداندند.

همچنانکه در عکسهای ضمیمه دیده می‌شود همه لوله های آب و فاضلاب و سرویسهای بهداشتی کنده شده، پنلهای جداکننده شکافته شده است و خرابیها را با صفحات غیر استاندارد پوشانده اند. سیمکشی های برق بیرون کشیده شده و به طور کامل غیر قابل استفاده شده است.

انتقال این بنگالها به لیبرتی قرار بود در ماه اردیبهشت  انجام شود اما به خاطر کارشکنی نیروهای عراقی انجام نشد. پس از مراجعات متعدد به مقامات عراقی،  آمریکایی و ملل متحد قرار شد بنگالها طی دو مرحله ابتدا در حضور نمایندگان اشرف و یونامی و سپس در حضور یونامی بازرسی شدند تا به لیبرتی منتقل شوند (نامه آقای کوبلر به نماینده ساکنان ۱۶مرداد). بنگالها در روز ۱۷مرداد با حضور نمایندگان یونامی در اختیار نیروهای عراقی قرار گرفت و به محل گردان منتقل شد. اما در حالیکه نیروهای عراقی در روز ۲۰مرداد در حضور یونامی اعلام کردند بازرسی تمام شده است، بنگالها را به لیبرتی منتقل نکردند و گفتند به همراه ستون ششم منتقل خواهد شد.

نماینده اشرف در نامه های متعدد از جمله در ۲۳ و ۲۵مردادماه به نماینده ویژه از ورود مأموران عراقی به داخل بنگالها بدون حضور مانیتورها و دستکاری در داخل آنها شکایت کرد و نوشت که نسبت به مقاصد عراقیها به طور کامل مشکوک است و خواستار اعتراض نماینده ویژه به این وضعیت شد که البته به جایی نرسید.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶شهریور ۱۳۹۱(۲۷اوت ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا