سال ۱۳۹۱

جنگ گرگها در درون رژیم آخوندی بالاتر می‌گیرد

 ضعف مفرط ولی فقیه رژیم،  رو در رویی احمدی نژاد با خامنه ای و اعتراف به بحران عمیق اقتصادی.

احمدی نژاد، رئیس جمهور رژیم آخوندی، پنجشنبه ۱۱آبان در یک رو در رویی آشکار به تهدیدات روز قبل خامنه‌ای رهبر عالی رژیم پاسخ داد و طی نامه یی از او خواست «جایگاه رفیع رئیس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است» را به رسمیت بشناسد. 

خامنه ای روز ۱۰آبان(۳۱ اکتبر) با اشاره به احمدی نژاد که خواستار بازدید از زندان اوین شده بود، گفت: «اختلاف نظرها نباید به میان مردم کشانده و دست مایه یی برای جنجال و هیاهوی رسانه های بیگانه و دشمنان شود… تحریک احساسات مردم در جهت ایجاد اختلاف خیانت به کشور است… از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلافها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند،‌ قطعاً به کشور خیانت کرده است».

احمدی نژاد در نامه خود به خامنه ای در یک گستاخی بیسابقه به این تهدیدات پاسخ داد. وی در قسمتی از این نامه که توسط تلویزیون حکومتی سانسور شد نوشت: «مطمئن هستم که جنابعالی بر پاسداری قاطع از قانون اساسی و به ویژه از حقوق اساسی ملت و همچنین صیانت از جایگاه رفیع رئیس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است، تأکید دارید و با هر اقدامی که اختیارات و مسئولیتهای مهم او را مخدوش نمایید، مخالفید».

احمدی نژاد با ستایش از کارکردهای دولت نوشت: «دولت ضمن استقبال کامل از این تذکر به موقع مانند همیشه تمام هم خود را مصروف خدمتگزاری بی منت و پافشاری بر اصول و ارزشهای انقلاب و صیانت از حقوق اساسی ملت خواهد کرد».

با اینحال وی ضمن اعتراف به بحران همه جانبه اقتصادی و اینکه نظام در«عقبه» قرار دارد از خامنه ای خواست تا بقیه دستگاههای حکومتی نیز در خدمت دولت قرار بگیرند. وی گفت: «اینجانب و همکارانم در دولت برای تدبیر امور و مقابله با توطئه های دامنه دار و وسیع بدخواهان و برای کاهش فشار بر مردم و پیشبرد امور کشور تمام توان خود را به طور شبانه روزی به کار بسته ایم لیکن ابعاد مسأله و اهمیت موضوع مستلزم حضور همه قوا و مسئولیت پذیری و همکاری و همراهی آنان با دولت است که امروز در خط مقدم این جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد».

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۱ (۲ نوامبر ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا