سال ۱۳۹۱

ایران: ۲۴ اعدام در ۱۰ روز

 معاون دادستان قزوین: در ۲۰ ماه گذشته به اندازه ۲۰ سال گذشته اعدام شده اند.

رژیم ضدبشری آخوندی هشت زندانی را در روز ۱۰ آبان به طور جمعی در زندان اوین در تهران اعدام کرد. پیش از آن ۱۶زندانی در روزهای اول و سوم آبان در زندانهای قزوین و گوهردشت به دار آویخته شده بودند. به این ترتیب شمار اعدامها صرفا طی ۱۰روز اول آبان به ۲۴تن بالغ می شود.

صادق کوهی، ۲۷ساله، از زندانیان گوهردشت که در روز سوم آبان ماه، پس از تحمل هشت سال حبس اعدام شد، صرفاً به خاطر اعتراض به شکنجه های جسمی و توهین به خانواده اش و گوشمالی دادن سردژخیم علی خادم، معاون جنایتکار زندان گوهردشت، اعدام شد. علی خادم شخصاً این زندانی را در حالی اعدام کرد که شاکی خصوصی به رغم فشارهای دژخیمان، رضایت داده بود.

شمار اعدامها در سراسر ایران به منظور تشدید فضای رعب و وحشت و برای جلوگیری از انفجار خشم مردم به نحو بیسابقه یی افزایش یافته است به حدی که معاون دادستان قزوین اعلام کرد: «تعداد اعدام شدگان ۲۰ماه اخیر در قزوین از مجموع ۲۰سال گذشته بیشتر بوده است».

مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی و ارگانهای مدافع حقوق بشر را به اقدام عاجل برای توقف روند دهشتناک نقض حقوق بشر در ایران به ویژه اعدامهای فزاینده و دستجمعی توسط حکومت آخوندی فرا‌می‌خواند و خواستار اعزام یک هیأت حقیقت یاب به زندانهای قرون وسطایی آخوندها برای رسیدگی به اعمال مجازاتهای سبعانه و ضد انسانی است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲آبان ۱۳۹۱ (۲نوامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا