سال ۱۳۹۱

خانم رجوی: تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت و محاکمه سران آن را مضاعف می‌کند

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از تصویب پنجاه و نهمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد استقبال کرد و گفت: این قطعنامه ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت و اعمال تحریمهای همه جانبه و محاکمه سران آن را مضاعف می‌کند.

 رژیمی که ۱۲۰ هزار زندانی سیاسی را اعدام کرده، به قطعنامههای ۵۷گانه پیشین ملل متحد اعتنایی نکرده، مانع بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر و گزارشگران موضوعی ملل متحد از ایران شده و همه موازین حقوق بشری را سیستماتیک نقض می‌کند. در شرایطی که وضع حقوق بشر در ایران هر روز وخیم تر می‌شود، بسنده کردن به محکومیت کافی نیست. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد و مؤاخذه شود.  این یک پیام جدی به حکام ایران و یک پیام مؤثر به مردم ایران است که جامعه جهانی به بی عملی و سکوت در قبال دیکتاتوری سیاه دینی پایان داده است.

خانم رجوی از عموم ایرانیان و مشتاقان آزادی وحامیان مقاومت ایران در سراسر جهان خواست با گسترش کارزار دفاع از حقوق بشر، به دفاع از زندانیان، مقابله با اعدامهای جمعی و مقابله با سرکوب زنان و جوانان ایران برخیزند.

وی به همه طرفهایی که تلاش می‌کنند نقض حقوق بشر در ایران را نادیده گرفته و با اقدام مؤثر بین المللی در این باره مخالفت می‌کنند، هشدار داد که آخوندهای رو به سقوط هیچ آینده یی ندارند و هرگونه سرمایه گذاری سیاسی و اقتصادی روی آنها محکوم به شکست است.

این قطعنامه هر چند بخشهای محدودی از جنایات آخوندها را در بر می‌گیرد، اما به روشنی خصومت تمام عیار آنها را با تمام اصول شناخته شده حقوق بشر به خوبی نشان می‌دهد؛ از جمله در اعمال شکنجه، اعدامهای فراقضایی، اعدامهای گروهی مخفیانه، اعدام کودکان و نوجوانان، اعدام به بهانه محاربه، سنگسار، جلوگیری از تجمعات مسالمتآمیز، منع آزادی عقیده و بیان، سانسور وبسایتها، کنترل ایمیلها، پارازیت انداختن روی تلویزیونهای ماهوارهیی، هدف قرار دادن وکلا و روزنامهنگاران، نابرابری جنسی فراگیر، آزار و اذیت اقلیتهای قومی و زبانی، سرکوب پیروان مذاهب گوناگون، دستگیریهای خودسرانه، نقض حقوق بازداشت شدگان، استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه و ناپدیدشدن اجباری، به قتل رساندن زندانیان زیر شکنجه، و دخالت خودسرانه در حریم شخصی افراد.

کمیته سوم همچنین نگرانیها و خواستهای مندرج در گزارشهای دبیرکل سازمان ملل و گزارشگران این سازمان و قطعنامههای پیشین مجمع عمومی از رژیم ایران در زمینه حقوق بشر را تکرار کرده و از سرپیچی مستمر رژیم از آنها ابراز نگرانی کرده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷آذر ۱۳۹۱ (۲۷نوامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا