کمیسیون زنان

قیام زنان برای سرنگونی رژیم زن ستیز آخوندی یک ضرورت تاریخی

 مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران: مبارزه زنان ایرانی برای منع خشونت از مبارزه با رژیم زن ستیز ، واپسگرا و  ضد بشری آخوندها می گذرد. در شرایط سرنوشت ساز کنونی، قیام زنان به وظیفه خود برای سرنگونی رژیم زن ستیز آخوندی یک ضرورت تاریخی است.

خانم سروناز چیت ساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان با درود به  زنان آزاده ایرانی گفت:

مبارزه برای منع خشونت سیستماتیک و نهادینه شده علیه زنان و اثار شوم یک نابرابری عظیم همه جانبه و دستیابی به حقوق برابر و ابتدایی ترین حقوق انسانی برای زنان ایران از مبارزه با رژیم زن ستیز ، واپسگرا و  ضد بشری آخوندها می گذرد.

 وی عموم زنان ودختران دانش آموز و دانشجو، کارمندان، معلمان و فعالان سیاسی و حقوق بشری و ، مدافعان حقوق زنان را به مبارزه پیگیر و همه جانبه با فاشیسم مذهبی ملایان تا تحقق آزادی و دموکراسی در ایران فراخواند.  وی تأکید کرد هزار زن قهرمان مجاهد خلق در زندان لیبرتی، با بیش از سه دهه مبارزه خستگی ناپذیر علیه حکومت آخوندی، پیشتقراولان مقاومت  برای آزادی و برابری علیه این رژیم و  بهترین الگو و چراغ راهنما در این مسیر هستند.

 خانم چیت ساز گفت: فاشیسم دینی بنا بر ماهیت قرون وسطایی خود، که زنان را همتراز دیوانگان و مهجوران و افراد درجه۲ می پندارد، از آغاز روی کار آمدنش شروع به‌حذف زنان از تمامی پهنه های سیاسی و اجتماعی کرد، به نابرابری جنسی، از جمله در زمینه‌های تحصیل (محرومیت از ۷۷رشته تحصیلات دانشگاهی)، ازدواج، طلاق، سفر و حقوق خانواده، حق سرپرستی کودکان و… صورت قانونی داد، با محروم کردن زنان از امکانات حرفه‌یی، شغلی آنها را گروه گروه به دلایل واهی از کار اخراج و خانه نشین کرد.

 با تحمیلهای ارتجاعی، مانند پوشش اجباری و طرحهای سرکوبگرانه یی چون «طرح عفاف» و «امر به معروف و نهی از منکر» و مجازاتهای سبعانه یی چون سنگسار، بدترین نوع ستم و تحقیر فرهنگی را بر علیه زنان به کار بست و دهها هزار زن مجاهد و مبارز را به‌«جرم» آزادیخواهی، ‌‌به‌شکلی که در تاریخ بیسابقه است، به‌شهادت رساند یا به اسارت برد و به قساوت‌بارترین صورت ممکن شکنجه کرد. چنان که اکنون به درستی ایران تحت حاکمیت آخوندها بزرگترین زندان برای زنان ایران قلمداد می شود.

 مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران گفت: نظام ولایت فقیه با سرکوب وحشیانه و فراگیر زنان بر آن بود  که از یکسو نیمی از جامعه را سرکوب و از دور خارج سازد و از سوی دیگر با تشدید فضای وحشت در جامعه از گسترش اعتراضهای اجتماعی جلوگیری نماید.

 اما زنان ایرانی، نه دوشادوش بلکه پیشاپیش مردان همرزم خود،  به ویژه در جنبش سازمانیافته سراسری بر همه اجبارات  و قوانین برده ساز رژیم آخوندی شوریدند و سوابق درخشانی از مبارزه و پایداری برای کسب آزادی و حقوق برابر و تلاش برای بنای یک جامعه دمکراتیک را بر جای نهاده اند. هم اکنون شمار بالایی از زنان مجاهد و مبارز، از اقشار و طبقات مختلف جامعه و از شهرهای مختلف کشور،  صرفاً به جرم فعالیتهای حقوق بشری، سیاسی و حتی داشتن رابطه خانوادگی با مجاهدین، در سختترین شرایط در اسارت دژخیمان آخوندها هستند.

 خانم چیت ساز گفت: در شرایطی که رژیم آخوندها در سراشیب سرنگونی هر روز بیشتر از پیش در گرداب بحرانهای فزاینده فرو می رود، و برای مقابله با گسترش اعتراضات هر روز بر دامنه سرکوب و خشونت در سراسر جامعه می افزاید، قیام زنان به وظیفه خود برای سرنگونی این رژیم که دشمن ترین دشمن مردم به ویژه زنان ایرانی است یک ضرورت تاریخی است.

 کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۵ آذر۱۳۹۱ (۲۵نوامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا