سال ۱۳۹۱

بیانیه زندانیان سیاسی اوین در اعتراض به تشدید فشار و تحقیر و توهین و محرومیت از خدمات درمانی

۵۳زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین طی بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت وخیم زندانیان بیمار، خوداری از اعزام آنان به بیمارستان و توقف معالجات و اجبار زندانیان به پوشیدن لباس زندان و دیگر فشارها و تدابیر توهین آمیز را محکوم نمودند و خواستار اعزام سریعتر بیماران به بیمارستان و عدم اجبار پوشیدن لباس زندان شده اند و مسئؤلیت هرگونه پیشامد و آسیب جسمانی را به عهده رژیم آخوندی و قضاییه آن دانستند.

 دژخیمان به منظور تشدید فشار و تحقیر زندانیان سیاسی بیماران را مجبور می‌کنند به هنگام انتقال به بیمارستان لباس فرم زندان به تن کنند. این لباسها فوق العاده آلوده و مملو از حشرات موذی است که موجب بروز انواع بیماریهای پوستی در بین زندانیان شده است. شماری از زندانیان سیاسی که از تن دادن به این تحقیر سرباز زده اند، توسط دژخیمان از رسیدگیهای درمانی و اجرای قرارهای پزشکی خود محروم شده اند.

در همین حال، زندانی سیاسی علی معزی همچنان ممنوع الملاقات است و دژخیمان از دیدار خانواده اش با وی در زندان جلوگیری می کنند. علی معزی در مهرماه از شرکت در دادگاه فرمایشی آخوندها به ریاست سردژخیم صلواتی امتناع کرد. وی به این خاطر مدتی به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ اوین منتقل و ممنوع الملاقات شد.

زندانی سیاسی وحید اصغری نیز در روز ۱۱ آذرماه از شرکت در دادگاه فرمایشی به ریاست صلواتی جلاد خودداری کرد.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و شکنجه و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران و اعزام یک هیأت حقیقت یاب برای رسیدگی به وضعیت وخامت بار زندانهای رژیم به ویژه اعمال فشارهای قرون وسطایی بر زندانیان سیاسی فرا می‌خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۷آذر ۱۳۹۱ (۷دسامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا