سال ۱۳۹۱

قبل از برگزاری جلسه آژانس در تهران رسانه های خبری رژیم برای فضاسازی به نفع رژیم و علیه آژانس اتمی توجیه شده اند

 شورای عالی امنیت ملی رژیم آخوندی، طبق یک دستورالعمل محرمانه سردبیران رسانه های مورد اعتماد را موظف کرده است تا همزمان با برگزاری مذاکرات بین رژیم ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است در ۲۳آذر (۱۳دسامبر) در تهران برگزار شود،

 آژانس را غیرمستقل و ناتوان از تصمیم گیری عنوان کنند. اظهارات مدیرکل آن را غیرصادقانه و او را مقصر نهایی نشدن مدالیته بین ایران و آژانس معرفی کنند و اقدام رژیم برای ورود به مذاکرات را یک اقدام اعتماد ساز قلمداد نمایند.

برخی از مواد این دستورالعمل عبارتند از:

۱- ضمن تأکید بر مرز سرخهای رژیم برای دست برنداشتن از پروژه های غیر قانونی اتمی، حسن نیت و آمادگی سران رژیم برای ورود به مذاکرات را برجسته کنند.

۲- تبلیغ کنند که نفس ورود به مذاکرات مدالیته از سوی ایران یک اقدام اعتماد ساز است چون ایران تعهد قانونی در این باره ندارد.

۳- آژانس را ارگانی بیفایده نشان دهند. آمانو را مقصر اصلی نهایی نشدن مدالیته بین ایران و آژانس معرفی کنند که در مسیر نهایی شدن مدالیته سنگ اندازی می‌کند و در اظهارات خود درباره پارچین صادق نیست.

۴- تبلیغ کنند که آژانس در تصمیم گیریهایش مستقل نیست و آنچه گزارش می کند اطلاعات بازرسان نیست بلکه اطلاعات سرویسهای اطلاعاتی کشورهای غربی در مورد ایران است. بنابر این آژانس باید به ایران ثابت کند که یک طرف مذاکره مستقل است تا بتوان به آن اعتماد کرد.

۵- بر ارتباط آژانس با سرویسهای اطلاعاتی تأکید کنند چرا که این موضوع از نظر ترور کارشناسان اتمی، امنیت اطلاعات، تغذیه آژانس از سوی سرویسها بسیار مفید است.

۶-روی این موضوع تبلیغ کنند که تیم آژانس از جانب مدیرکل و کشورهای غربی اختیار کافی ندارد.

۷- بحث مذاکرات با آژانس را به طور همزمان و مرتبط با بحث ۱+۵ مطرح کنند.

۸- تأکید کنند که ۱+۵ باید ضمانتهای لازم برای کار با آژانس را به رژیم بدهد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱ آذر۱۳۹۱ (۱۱دسامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا