سال ۱۳۹۱

گروه کار بازداشتهای خودسرانه برای دومین بار شرایط لیبرتی و اشرف را مترادف زندان ارزیابی می‌کند

 مریم رجوی: زندان لیبرتی بلادرنگ باید با لغو محاصره و همه محدودیتهای ضد انسانی و غیر قانونی، کمپ پناهندگی با استانداردها و پرچم ملل متحد اعلام شود.

در پی انتشار دومین نظریه گروه کار بازداشتهای خودسرانه ملل متحد، که شرایط اشرف و لیبرتی را مترادف با بازداشتگاه و ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام کرده است،

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، این نظریه را سند شرمساری همه طرفهایی توصیف کرد که با فریب و دروغ و دورویی، یک بی خانمانی اجباری و انتقال به زندان لیبرتی را به مجاهدان آزادی ایران تحمیل کردند.

خانم رجوی گفت متأسفانه همه این اعمال غیرقانونی و ظالمانه به کمک نماینده ویژه دبیرکل در عراق صورت گرفته است که آشکارا در جانبداری از دولت دست نشانده آخوندها در عراق عمل میکند.

خانم رجوی با تاکید بر اینکه طبق این نظریه، نقض حقوق بنیادین ساکنان اشرف و لیبرتی و تبدیل این کمپها اکنون به بازداشتگاه به مکانیزمها و ارگانهای ذیربط حقوق بشری ارجاع داده شده است، خاطر نشان کرد:

زندان لیبرتی بلادرنگ باید با لغو محاصره و همه محدودیتهای ضد انسانی و غیر قانونی، کمپ پناهندگی با پرچم ملل متحد اعلام شود. این امر، اقدام بلادرنگ دولت آمریکا ، اتحادیه اروپا ، دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی پناهندگان و کمیسر عالی حقوق بشر را می طلبد.

مقاومت ایران قویاً از شورای امنیت ملل متحد می خواهد، به جای اظهارات بسیار مغرضانه و عاری از واقعیت مارتین کوبلر در ۲۹نوامبر شورای امنیت علیه پناهندگان بیدفاع در اشرف و لیبرتی، دو گزارش تخصصی گروه کار بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد را ملاک قرار دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ۱۰ آذر ۱۳۹۱ سخنان شرم آور کوبلر را اخلال و خرابکاری عمدی در گفتگوها و توافقات فروش اموال اشرف، همراه با کتمان حقایق، دروغهای آشکار و نقض حقوق پناهندگان به منظور تامین منافع فاشیسم دینی حاکم بر ایران و حکومت دست نشانده اش در عراق، اعلام کرد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵ آذر ۱۳۹۱ (۱۵دسامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا