سال ۱۳۹۱

شیوه های جدید شکنجه علیه زندانیان در زاهدان و تحت فشار قراردادن خانواده ها برای اعتراف اجباری علیه فرزندانشان

 رژیم ضدبشری آخوندی پدر عبدالوهاب ریگی زندانی سیاسی محکوم به اعدام را برای مصاحبه تلویزیونی علیه فرزندش تحت فشار قرار داده است. وی تهدید شده که در غیر اینصورت حکم اعدام فرزندش به اجرا در خواهد آمد.

 برادر او عبدالباسط ریگی در روز ۳۰مهر همراه با دو زندانی دیگر به نامهای عبدالجلیل کهرازهی و یحیی چاری زهی به اتهام «محاربه » در زندان زاهدان حلق آویز شدند.

در گذشته نیز خانواده های زندانیان سیاسی را با وعده لغو حکم اعدام فرزندانشان به مصاحبه علیه فرزندانشان وادار می‌کردند و سپس با استناد به همین مصاحبه ها فرزندان را اعدام می‌کردند.

در همین حال، دژخیمان رژیم، به منظور تشدید فشار بر زندانیان در زندان زاهدان و به تسلیم کشاندن آنان به شکنجه های وحشیانه جدیدی متوسل شده اند. یکی از این شیوه ها آویزان کردن زندانیان از میله هایی به ارتفاع ۱۸۰سانتیمتر است که در یکی از راهروهای زندان نصب شده است. زندانی با دستبند به مدت شش روز به طور شبانه روزی آویزان می شود و برای بهم ریختن دستگاه گوارشی زندانیان به آنان به اجبار روغن قرچک خورانده می شود. در عین حال تنها سه بار در روز حق استفاده از سرویسهای بهداشتی به آنان داده می شود. در چنین شرایطی به زندانیان جیره غذایی فوق العاده ناچیزی داده می‌شود که در اساس غیرقابل خوردن است. آنها در حالی که لباسهای کمی به تن دارند، در معرض هوای سرد و سوزناک کویری زاهدان قرار می گیرند. این شکنجه عواقب بسیار وخیم جسمی و روحی برای زندانیان به دنبال دارد و باعث دردهای شدید کلیه و عوارض وخیم گوارشی و عضلانی می‌شود.

دژخیمان این شکنجه سبعانه را در راهرو زندان و در مقابل چشم دیگر زندانیان اعمال می‌کنند تا با ایجاد فضای ترس و وحشت دیگر زندانیان را از هرگونه اعتراض بازدارند.

در همین حال دژخیمان با شیوع اعتیاد در زندان توسط باندهای وابسته به رژیم شرایط هرچه دشوارتری برای زندانیان ایجاد می‌کنند. سردژخیم محمد ناروئی، رئیس بازرسی زندان زاهدان، از فروش مواد مخدر در زندان مبالغ هنگفتی به جیب می زند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶آذر ۱۳۹۱ (۱۶دسامبر۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا